ANNONSE

12-10-2017

Gi alle ansatte på sykehjem i Oslo den lønna og pensjonen de fortjener

Fagforbundet Oslo mener at det er bra at Oslo kommune forsøker å måle kvaliteten på sykehjemmene sine.

Dag Ekelberg i NHO Service ønsker (i avisen 3/10) at byråden skal «erkjenne at privatdrevne sykehjem bidrar positivt til Oslos eldreomsorg.» Fagforbundet Oslo ønsker at NHO skal erkjenne sin slette omgang med statistikk og tall som beskriver kvalitet og pris i eldreomsorgen, og at de som jobber på sykehjem i Oslo skal få den lønna og pensjonen de fortjener.

Fagforbundet Oslo mener at det er bra at Oslo kommune forsøker å måle kvaliteten på sykehjemmene sine. Men måten NHO bruker disse tallene bryter med intensjonen. Disse kvalitetsmålingene er ment som et verktøy for lokalt forbedringsarbeid, og ikke til å sette sykehjem opp mot hverandre, slik som NHO har gjort i sine rapporter. Dette vil føre til at NHO undergraver det gode kvalitetsarbeidet i Oslo fordi hvert enkelt sykehjem vil bli mer opptatt av å rapportere «gode» tall enn å rapportere de på en mest mulig objektiv måte.

Videre bruker NHO tall fra 2015 som viser at en kommersiell sykehjemsplass er 49.335kr dyrere enn en kommunal. Med oppdaterte tall fra 2016 er denne forskjellen redusert til 309 kr, altså en reduksjon på 99,4 %. Den selektive måten NHO fremstiller tall statistikk på gir et feilaktig bilde av eldreomsorgen i Oslo, og det kommersielle bidraget. Men NHO har rett i noe.

For Ekelberg har rett når han skriver «ingen er fornøyd med å være b-lag», og vi er glade for at NHO har kommet til den konklusjonen. For det er ikke bare bemanningen på sykehjemmene som skaper a- og b-lag i Oslo kommune. Det er også lønns- og pensjonsvilkår blant de ansatte. Startlønnen for en helsefagarbeider i Oslo kommune ligger 90.000 kr over startlønnen til en helsefagarbeider i NHO-området, og pensjonen er langt bedre. Utsiktene for lønnsvekst innenfor de to områdene fremhever forskjellene ytterligere. Her er det de kommersielle sykehjemmene som er b-laget.

Fagforbundet Oslo er stolte over våre medlemmer som jobber i kommersielle sykehjem for en god eldreomsorg i Oslo kommune. Derfor mener vi at disse sykehjemmene må tas tilbake i offentlig regi slik at de ansatte kan få den lønnen og pensjonen de fortjener for det utrolig viktige arbeidet de gjør.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!