07-02-2014

Garasjeanlegg ved Colletts gt. gir økte støy og helseplager

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg vil fjerne sine garasjeproblemer og overfører dem til nærliggende sårbare boligområder.

Et nytt garasjeanlegg for 400 biler med utkjøring ved boligområdene i

Colletts gt. er foreslått gjennomført ved å benytte et tidligere tilfluktsrom i

fjellformasjonen under Lovisenberg. Selv om tilfluktsrommet er vurdert til

ikke å være egnet til formålet, presser Lovisenberg Diakonale sykehus på for en

gjennomføring.

Man skulle tro at en sykehusledelse ville ta hensyn til tekniske analyser

som viser at rommet under fjellet er uegnet. I tillegg har Hafslund for få

år lagt fjernvarmerør til sykehusområdet i nøyaktig samme område som

sykehusledelsen og arkitektfirmaet ønsker å legge en utkjøringsvei fra garasjen.

Manglende kunnskap om eksisterende varmtvanntilførsel til sykehuset og ingen

hensyntaking til konsekvensene den økte biltrafikken medfører i et fra før svært

belastet boligområde, syntes ikke å spille noen rolle.

Den svært trafikkbelastede Uelandsgate ligger i området. Colletts gt omgitt av

boligblokker på alle sider vil få enda større problemer med svevestøv, økte

konsentrasjoner av NOX. Det er endelig blitt flere barn i nærområdet. Disse vil

miste en grønn lunge i bilmylderet med enda større fare for luftveisproblemer.

Eldre som i dag kan ferdes langs fortauet mister en sikker gangvei. Andre som

ikke kjører bil mister sin vei mot St.Hanshaugen. Alt legges til rette for bilen og

for at bilen brukes men ledelsen ved Lovisenberg Sykehus ser en annen vei og

skyver alle disse sårbare gruppene inn i sin egen glemmebok.

Bydelsutvalget ser ingen nevneverdige problemer trafikkanlegget og

beklager svakt at grøntområdet ”nedbygges”. Ingen risikoanalyse og

ingen konsekvensanalyse sammen med en svært mangelfull informasjon i

saksbehandlingen preger saksgangen i Miljø-og bydelskomiteen/Bydelsutvalget.

Representantene bor høyst sannsynlig ikke selv i området.

Styret i det nærmeste sameiet sitter med hendene i fanget og ”venter på

rammeplanen”. Framfor å innse hvilken forringelse av beboeren i boligområdet

vil erfare skriver de på sin hjemmeside om muligheten for å få tildelt noen

garasjeplasser. Det lukter en hestehandel her og det er umulig å få innsikt i

hva styret har gjort i saken bortsett fra pragmatismen omkring ønsket om

garasjeplasser.

Plan- og bygningsetaten kan etter mitt skjønn ikke behandle denne saken uten

å ta hensyn at den helhetlige trafikksituasjonen ytterligere forverres. At kostbar

fjernvarme er lagt i samme trase som Lovisenberg Sykehus ønsker en vei som

ødelegger et grøntområde.

Så en liten henstilling til ledelsen ved stiftelsen Lovisenberg Diakonale sykehus.

Tenk på følgeproblemene den økte biltrafikken fører til for nærmiljøet i den

diakonale omsorgstanken for enkeltmennesket som preger diakonalt arbeide.

Sørg for lettere tilgang til sykehusområdet for de som går og de som sykler. Sørg

for lettere tilgang for rullestol. Sykkelsti inn i området. Pr. I dag har sykehuset

totalt nedprioritert tilgang en fra deler av Geimyrsveien og Uelandsgt. Med

bratte trapper som vinterstid er dårlig strødd og som mangler mulighet for

rullestolbrukere. Sørg heller for bedre tilgang til sykehusområdet for alle

grupper myke trafikk-kanter og premier ansatte som kommer på jobb med

sykkel/kollektiv/er gående framfor å stimulere til å tilrettelegge for økt bilbruk.

Det er både etisk uforsvarlig ovenfor de som rammes i nærliggende boområder

og ikke bærekraftig i et helhetlig samfunnsregnskap.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!