ANNONSE

15-09-2010

Gammel retorikk

Skal vi utvikle det norske velferdssamfunnet må vi være villige til å tenkte nytt, slippe til alle gode krefter og prioritere det viktigste først.

I diskusjonen om fornyelse av velferdssamfunnet er Jonas Gahr Støre blitt den varmeste forsvareren av universelle tilbud. Eller som han selv sier: «for alle og betalt av alle». Dette er en av årsakene til at velferdsstaten står overfor store utfordringer. Når alle som skal ha blir betydelig flere enn de som må betale, så vil byggverket svikte.

Støre mener at alle må få noe igjen for skatten de betaler, hvis ikke vil de svikte velferdssamfunnet og nekte å betale skatt. Jeg tror ikke folk er så egoistiske som han vil ha det til. Jeg tror at det som virkelig kan svekke vår vilje til å bidra til fellesskapet er at vi ser at staten ikke klarer å hjelpe de som trenger det mest. Det er ikke pengene det står på, men evnen og viljen.

Etter snart fem år med Arbeiderpartiet i regjering ser vi at nettopp de svakeste i samfunnet taper. Det er nok å nevne krisen i barnevernet, økt ventetid for behandling av rusmiddelavhengige og psykisk syke. Støre er mer opptatt av å skape et skremmebilde av Høyres politikk enn å ta ansvar for konsekvensene av egen. I Høyres velferdssamfunn vil vi at flest mulig skaper sin egen velferd og at fellesskapet prioriterer de viktigste oppgavene først, og hjelper dem som har de største behovene mest.

Høyre vil ikke privatisere ansvaret for sykehus, skoler eller barnehager. Men vi vil samarbeide med private for å løse oppgavene. Det har vært en suksess når det gjelder utbygging av barnehageplasser. Det var også en suksess da Høyre sist i regjering reduserte sykehuskøene med 70.000 pasienter. De siste fem årene er de samme køene økt med 50.000. Ap har strammet inn muligheten for at pasienter kan få behandling på private sykehus for statens regning. Når kvoten er brukt opp er det din lommebok som avgjør om du slipper til, fordi du selv må betale behandlingen. Høyre vil fjerne kvotene og gi alle mulighet til å få behandling raskt.

En skole der kunnskap er viktigst er den beste sosialpolitikken. Aps likhetsskole har sviktet på det viktigste; gi alle barn mulighet til å utvikle sine egne evner, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og utdannelse. En skole som gir alle barn mulighet til å lære å lese og skrive, regne og beherske engelsk er den viktigste investeringen vi som samfunn gjør. Da er gode lærere viktigere enn frukt og grønt.

I Støres verden er samfunnskaken bakt en gang for alle og velferden avgjøres av hvor stor kakebit det offentlige kan bruke. I Høyre vet vi at hvis vi slipper til flere gründere, investerer i forskning, utvikling og bedre veier vil samfunnskaken bakes større. Hvis det lønner seg å skape, vil mer bli skapt. Dermed blir det også mer til velferd. Fordeles skattebyrden på flere som er i arbeid og driver næringsvirksomhet blir byrden på den enkelte mindre.

Skal vi utvikle det norske velferdssamfunnet må vi være villige til å tenkte nytt, slippe til alle gode krefter og prioritere det viktigste først. I et slikt perspektiv er Støre sin sosialdemokratiske tvangstrøye selve problemet, ikke en del av løsningen.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!