DÅRLIG LUFT: Bilbransjen erkjenner at det er dager med så høy luftforurensning at kraftfulle    tiltak er påkrevet, skriver innleggsforfatterne.FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

DÅRLIG LUFT: Bilbransjen erkjenner at det er dager med så høy luftforurensning at kraftfulle tiltak er påkrevet, skriver innleggsforfatterne.FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

13-03-2018

Full omstilling i bilbransjen

Heller miljødifferensierte bomsatser enn kjøreforbud.

«Som gammel revolusjonær er jeg prinsipielt tilhenger av å plage de politisk ansvarlige så ofte som mulig», skriver Aslak Borgersrud i Dagsavisen 1. mars. Han reflekterer over møtet i Oslo bystyre kvelden før som behandlet ny plan for bedre luftkvalitet. Norges Bilbransjeforbund liker politikere med høye ambisjoner både for miljø, verdiskapning og livskvaliteten til bilister og innbyggere.

I motsetning til hva Borgersrud åpenbart tror, så er vi svært opptatt av å tilpasse oss politikernes forventninger til bilbransjen og bilistene. Det er bra at Oslo har fått en offensiv handlingsplan for å bedre luftkvaliteten og bilbransjen er glad for å kunne bidra mer enn noen gang.

Norges Bilbransjeforbunds medlemsbedrifter i Oslo og Akershus sysselsetter 3800 ansatte. Våre medlemsbedrifter blir berørt av handlingsplanen som legger viktige rammebetingelser for bruk av bil i Oslo. Vi hadde derfor sendt et notat i forkant av den politiske behandlingen. Handlingsplanen påvirker minst en million velgere og et næringsliv som er avhengig av bil. Det er bakgrunnen for at også NAF og NHO Oslo og Akershus hadde levert kommentarer til handlingsplanen for bedre luftkvalitet.

For privatbilene går teknologiutviklingen i rekordfart og husholdningene i Oslo-området ligger i landstoppen med å ta i bruk biler med moderne teknologi og lave utslipp. Men også næringslivet tilpasser seg. Selv om varebiler ikke er kommet like langt i teknologiutviklingen er noen modeller allerede lansert. Tungtransporten skifter ut Euro5-biler i rekordfart, og er innstilt på å tilpasse seg kravene i lavutslippssonene med Euro6 bare de får rimelig tid til omstilling. Når tungtransporten om få år fullt ut har tatt i bruk Euro6-teknologi og andre nullutslippskjøretøy har bilbransjen bidratt til tidenes omstilling.

Bilbransjen erkjenner at det er dager med så høy luftforurensning at kraftfulle tiltak er påkrevet. Bystyret erkjenner nå også at kjøreforbud er et svært inngripende tiltak ovenfor blant annet familier som ikke har alternativer. Etter vår oppfatning er ikke kjøreforbud et hensiktsmessig virkemiddel. Fremtidens virkemiddel bør være midlertidig økte miljødifferensierte bomsatser ved høy luftforurensning som er et verktøy staten nå har godkjent.

Mange familier og enkeltpersoner har stor egenkapital bundet i sine biler, som alle tiltakene vil bidra til å redusere. Som gammel revolusjonær burde kanskje Borgersrud også bry seg om det store flertallet som ikke har økonomi til å kjøpe seg en helt ny bil. For mye pisk med kjøreforbud, bompenger mm vil føre til at deres økonomi vil bli enda svakere – dårligere privatøkonomi vil ikke gi en raskere utskiftning til en grønnere bilpark.

Sammen med NHO Oslo og Akershus og NAF påpekte vi i våre kommentarer til handlingsplanen at allerede iverksatte tiltak må få tid til å fungere før vi innfører nye. Næringslivets behov for transporttjenester og enkeltpersoners behov for mobilitet må ikke ilegges så mange restriksjoner at mobilitet blir et gode for de rike. Både husholdningene, næringslivet og politikerne trenger et hvileskjær før det innføres lavutslippssoner og sterkere miljødifferensiering i Oslos bomring.

Det er allerede vedtatt bompengeøkninger både i 2019 og 2020, og det kommer 50 nye innkrevingspunkter i bomringen. Parkeringsmulighetene i sentrum er allerede så innskrenket at enkelte næringsdrivende ikke tar oppdrag der. Vi minner om at også i Oslo trenger butikkene varer og leiligheter vedlikehold.

Bilbransjen er stolt over å levere teknologien som i stor grad vil løse NO2 -utfordringene. Vi er også glade for at Oslo kommune nå setter inn tiltak for lavere utslipp i bygge- og anleggsbransjen, utslippsfri fergetrafikk, renere drosjenæring og reduserte utslipp fra vedfyring.

Vi har vært med på omstillingen og mener den grønne revolusjonen innenfor transport snart er et faktum. En av få trusler er politikere som svinger forbuds- og avgiftspisken.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!