20-08-2014

Frps skylapper

De eldre er ikke til for at noen skal tjene penger og ta ut profitt på bakgrunn av deres behov.

Aina Stenersen (Frp) taler i Dagsavisen (15/8) varmt for private sykehjem og mener konkurranseutsetting skal bidra til å løse utfordringene sektoren står overfor. Stenersen er unøyaktig i argumentasjonen og bommer med mange av sine analyser. Debatten om eldreomsorg fortjener en saklig debatt. Det betyr i klartekst å forholde seg til aktuell forskning og de erfaringene vi har opparbeidet oss. Fagforbundet er motstandere av konkurranseutsetting, fordi nettopp erfaring viser at private sykehjem verken er billigere eller bedre. Det er Stenersen som argumenter med skylappene på, når hun ikke ser konkurranseutsettingens svakheter.

Stenersen viser til svensk statistikk for å underbygge sine påstander om at ansatte i Sverige får bedre betalt i private sykehjem, enn hos det offentlige. Dette eksempelet er ikke gjeldende i Oslo. Dagsavisen kunne fortelle 4. juli at ansatte ved private sykehjem gikk betydelig ned i lønn etter at sykehjemmet ble konkurranseutsatt. Stenersen unnlater i tillegg å fortelle at pensjonsrettighetene hos de privatdrevne sykehjemmene er betydelig lavere enn hva det offentlige tilbyr.

En omfattende rapport «Marketisation in Nordic eldercare», også den fra Sverige, viser at private, kommersielle sykehjem har færre ansatte, færre heltidsstillinger, flere timeansatte og det er lavere formell kompetanse blant de ansatte. De kutter både i bemanningen og kvaliteten for å tjene penger til eierne. Er det en slik utvikling Stenersen ønsker seg?

Helseetaten i Oslo sin undersøkelse «Brukertilfredshet blant pårørende ved sykehjem for 2013» viser de samme resultatene som vi ser i Sverige. Blant de 15 sykehjemmene som skårer best på tilfredshet blant pårørende, er kun ett av disse kommersielt, privat drevet. De pårørende mener altså at private tilbyr lavere kvalitet på omsorgen enn ideelle og offentlige sykehjem.

Vi har en forståelse for at omsorg koster penger. For oss er beboerne og de ansattes vilkår førsteprioritet. De eldre er ikke til for at noen skal tjene penger og ta ut profitt på bakgrunn av deres behov. I motsetning til Stenersen og Frp, er ikke Fagforbundet for en ordning der skattebetalerne skal finansiere private investorers mulighet til å tjene penger på omsorg. Dersom en følger retorikken til Stenersen kan det virke som hun er mer opptatt av å privatisere, enn å tilby et verdig omsorgstilbud. Ideologien hennes står seg ikke i møte med virkeligheten.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!