ANNONSE

12-01-2017

Fritt skolevalg sikrer familienes valgfrihet

Byråd Tone Tellevik Dahl skaper usikkerhet om foreldres mulighet til å velge det som passer best for barna sine når hun mener at ordningen med fritt skolevalg i Oslo må diskuteres.

Etter at Ingvil Bjordal la frem sin doktoravhandling som påstår at Oslos skolesystem skaper A- og B-skoler, har debatten om fritt skolevalg igjen blitt aktuell. Dette var Arbeiderpartiet imot da det ble innført, og de åpner nå igjen for å innskrenke familienes valgfrihet.

Barn har ulike behov

De aller fleste barn i Oslo går på skolen som ligger nærmest barnets hjem. Dette er en rett barna har som fungerer svært godt for de aller fleste familier. Når skolegrenser settes kan det ikke legges vekt på hensyn som er i strid med nærskoleprinsippet, det vil si at det ikke kan legges vekt på hensyn som spredning av faglig sterke og svake elever eller samling av minoritetselever.

Elever kan også søke om å få gå på en annen skole enn den elevene sokner til, og i Oslo rangeres søknadene etter hvorvidt eleven bor i nærheten av skolen, om eleven har søsken ved skolen, trafikk- og sikkerhetsmessige forhold, sosiale eller medisinske forhold, ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø, om skolen er bedre tilpasset barnets behov enn nærskolen, og om det finnes andre spesielle praktiske hensyn å ta, f.eks. nærhet til søskens barnehage.

Utdanningsdirektoratet fremhever likevel at selv om kommunen lager regler for skolekretser, må det være mulig å vurdere individuelle forhold. Foreldre som ønsker at barna skal bytte skole, gjør det fordi det er det beste for barnet deres. Årsakene er sammensatte. Praksisen er heller ikke svært utbredt, og det er kun mulig å skifte skole dersom det er ledig kapasitet ved skolen det søkes til.

Hindrer sosial mobilitet

Fritt skolevalg i videregående skoler i Oslo har derimot blitt avviklet av venstresiden i to omganger. Evalueringene viste begge ganger at dette ikke førte til at oppfattelsen av «A- og B-skoler» forsvant. Tvert imot viste rapportene at regionsopptak hindret sosial mobilitet, da flinke elever med svak sosial bakgrunn ble hindret i å komme inn på sine mest ønskede skoler, mens elever fra mer ressurssterke familier ikke møtte tilsvarende problemer.

Høyre vil fortsette å være en garantist for fritt skolevalg i Oslo. Familiene selv vet bedre enn politikerne hvilken skole som fungerer for sine barn, og dagens fleksibilitet bør derfor opprettholdes.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!