19-02-2013

Forstår Strøm-Erichsen krigens pris?

Bedre veteranoppfølging er viktig og kan begrense psykiske skader krigen har medført. Den prisen skal vi betale. Men hva med den norske krigsdeltakelse som tross alt er det som forårsaker dem?

Mandag 18. februar overrakk Forsvaret sanitet Afghanistanundersøkelsen 2012 til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den omfattende undersøkelsen vurderer psykisk helse blant norsk personell som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011.

Etter en åpenhjertig reportasje om krigsveteranen Lasse Bolles erfaringer som norsk krigssoldat, skriver VG på lederplass om Norges ansvar for at krigsveteraner får den hjelp og oppfølging de trenger etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Norges Fredsråd berømmer Bolle og VG for sine bidrag til å sette behandlingen av veteraner på dagsorden.

Soldatene som deltar i NATOs internasjonale operasjoner og som har kjent krigens pris på kroppen må ivaretas på best mulig måte. Dette gjøres ikke ved at forsvarspolitikere uhemmet skryter av skyteferdighetene til norske soldater eller mangedobler produksjonen av krigskors og merkedager for å hedre deres heltemodige innsats. Når forsvarspolitikere fremstiller krigsinnsats på en slik måte, kan det fort virke som om krig bare er et spill hvor de beste får utdelt medaljer og muligheten til å rykke opp til neste nivå. Det er hevet over enhver tvil at krigsveteraner fortjener god oppfølging ved hjemkomst etter å ha tjenestegjort i utlandet. Veteranenes innsats for Norge er gjort på politisk oppdrag fra norske myndigheter og ansvaret for deres eventuelle psykiske belastninger ligger følgelig hos oppdragsgiverne. Dette er likevel i beste fall tiltak som har som formål å begrense senvirkningene og skadeomfanget av krigsinnsatsen.

Vårt ansvar overfor veteranene handler vel så mye om å stille kritiske spørsmål om hvorvidt Norge er tjent med å sende soldater i internasjonale krigførende operasjoner slik som til Afghanistan, Irak og Libya. Det må være et minimumskrav at vi har et systematisk og velfungerende oppfølgingstilbud for veteraner. Like viktig er det imidlertid at vi diskuterer veteransaken med to tanker i hodet samtidig: Krigsveteranene og deres psykiske helse må vernes om på best mulig måte, parallelt med at det stilles høyere krav til at norske myndigheter tar et grundigere oppgjør med hva terskelen for norsk deltakelse i krig bør være.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!