ANNONSE

14-02-2012

Forskningsjuks?

Den tidligere områdedirektøren i Norges forskningsråd, insituttleder, og professor II, Ole Henrik Ellestad, gjentar ordet 'juks' hele syv ganger i en klage på en av mine kommentarer.

Det er kommentaren min 'Noen merkelige beregninger' (13. desember 2011) som har skapt reaksjoner. Den var rettet mot en kronikkforskning.no og et arbeide Humlum, Solheim og Stordahl hadde fått pulibsert i tiddskriftet Global and Planetary Change.

I kommentaren min var spesielt det setningen 'Det store spørsmålet er om de valgte en metode som var objektiv, eller om metoden var «forhåndsprogrammert» på å gi et resultat som ser ut til å passe – slik jeg tror den er. De har vel ingenting å skjule?' som ga Ellestad assosiasjoner om forskningsjuks.

Siden Ellestad har bragt opp spørsmålet om juks, må jeg innrømme at det spørsmålet har streifet meg, men ikke slik han påstår. For det første kjenner jeg ikke bakgrunnen for arbeidet til Humlum og kompani, og kan derfor verken avskrive eller bekrefte de antydningene han kommer med.

Den setningen han refererer til har dessuten ingen ting med forskningsjuks å gjøre.

Humlum, Solheim og Stordahl benyttet en kurvetilpasning. Alle kurvetilpasninger involverer en slags forhåndprogrammering, som gjør at man får glattede kurver som ligger tett på måledataene.

For meg fremstår det å fjerne de dataene som ikke passer denne kurvetilpasningen som et mer graverende problem. Et annet problem er at de på forskning.no også overførte resultatene fra Grønland til den globale middeltemperaturen, noe som det ikke er noe vitenskaplig belegg for.

Videre mener Ellerstad at jeg fremmer en meget graverende påstand, istedenfor å etterprøve resultatene til Humlum og kompani. Dette er en litt merkelig anklage når figuren som jeg viste i kommentaren min (vist nedenfor) nettopp var en etterprøving. Dette er også beskrevet på RealClimate. Og i motsetning til Humlum, Solheim, og Stordahl, legger jeg ut kildekoden for min analyse.

Ellestad mener at det er graverende at mine innspill på NyeMeninger og RealClimate «i et videre perspektiv rammer norsk forskning både nasjonalt og internasjonalt på en utilbørlig måte». Det er en ganske interessant påstand. Hva mener han egentlig med det?

Allerede 23. mai 2011, kom Humlum i et internasjonalt søkelys, og jeg tror årsaken til oppmerksomheten var at en professor fremstilte påstander med et uvanlig dårlig vitenskaplig fundament. Det er Humlum, Solheim, og Stordahl som stiller seg selv i en slik posisjon at arbeidet deres kritiseres.

Videre skriver den tidligere områdedirektøren at «forskningsnorge er derfor ikke tjent med en slik esktern opptreden» – dvs slike kommentarer som jeg skriver. Han anmoder også min arbeidsgiver om å medvirke til at jeg ikke fortsetter å fremme slike ubegrunnede beskyldninger.

Er det da riktig å tolke Ellestads budskap dit hen at vitenskap skal ikke kritiseres? Mener han at ytringsfriheten ikke bør gjelde fageksperter? Et slikt syn ville vært ellevilt hvis det kom fra en tidligere områdedirektør i Forskningsrådet.

Hvis klagen er et forsøk på å kneble fageksperter, kan man spørre om den er en del av en aggressiv strategi, hvor aktivister er på fremmarsj for å frarøve de egentlige klimaforskerne sin rolle og så innta den selv (på samme måte som gjøkunger). Det vil være ensbetydende med at du som leser ikke skal få mest mulig sannferdig informasjon og kunnskap.

Visse ting tyder på et slikt mønster, som krav om innsyn i all korrespondanse og saksøking – spesielt fra USA og Storbritannia. Begynner vi å se det samme her? «Klimarealistene» har jo forbindelser til USA.

Ellestad medvirker blant de såkalte «klimarealistene», som på sine nettsider påstår at IPCC har jukset med temperaturdata. Ordet «juks» ser ut til å være nærliggende for Ellestad.

Klagen (som var datert 3. februar 2012, Oslo) til Ellestad bli antagligvis arkivført som offentlig dokument.

Figuren viser en etterprøving (røde kurver som viser to forskjellige forsøk) av resultatet til Humlum, Solheim, og Stordahl, hvor de dataene som er fjernet i deres arbeid er vist som i grått. Min etterprøving var basert på informasjon fra artikkelen i Global and Planetary Change, og kildekoden for analysen ligger åpent og fritt tilgjengelig.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!