ANNONSE

11-10-2017

Fordomsfullt om eldre i NRK Debatten

NRK valgte å sette under debatt Elin Ørjasæters forslag om å gjøre det mulig for samtlige arbeidsgivere i dette landet å si opp alle ansatte over 62 år. Debatten fremsto dessverre som både fordummende og polariserende.

Tenk om noen hadde påstått at innvandrere fra en bestemt region eller et bestemt land var mindre intelligente og ga mindre tilbake til sine arbeidsgivere enn nordmenn? Og av den grunn ikke bør ha de samme rettighetene som øvrige arbeidstakere i Norge? Og, tenk om påstanden ble begrunnet med at de presterte dårligere på ferdighetstester eller hadde dårligere skoleresultater. Og tenk deg at dette forslaget ble debattert i NRK Debatten uten at programledelsen stilte kritiske spørsmål til eller hadde faktasjekket grunnlaget for denne påstanden? Utenkelig, sier du? Det var nesten det som skjedde på NRK Debatten 28. september. Forskjellen var bare at det handlet om eldre arbeidstakere og ikke om innvandrere.

NRK valgte å sette under debatt Elin Ørjasæters forslag om å gjøre det mulig for samtlige arbeidsgivere i dette landet å si opp alle ansatte over 62 år. Debatten fremsto dessverre som både fordummende og polariserende. Jeg er skuffet og overrasket over at NRK kan rigge til en diskusjon uten å faktasjekke de faglige premissene for diskusjonen, eller stille kritiske spørsmål til de påstandene og premissene som ble fremført. Her lar man Ørjasæter atter en gang få reprodusere sine fordomsfulle oppfatninger om eldre i beste sendetid på NRK, i stedet for å bringe fram relevant kunnskap til seerne. Det er synd med tanke på det samfunnsoppdraget NRK har.

Ørjasæter bygger sitt forslag på to premisser som begge faktisk er helt feil, og det burde NRK ha funnet ut. NRK velger i stedet helt ukritisk å sette forslaget under debatt.

Faktafeil 1: Det er fullstendig skivebom fra Ørjasæters side å si at folk over 62 år i stor grad har sterkt svekkede ferdigheter og presterer mye dårligere på jobb. Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å hevde at eldre arbeidstakere som gruppe presterer dårligere enn sine yngre kolleger. PIAAC-undersøkelsen som det ble henvist til, måler ikke hvordan man som eldre presterer i arbeidslivet. Tvert imot bekrefter den ganske omfattende forskningen på feltet, at alder i all hovedsak ikke kan brukes som grunnlag for vurdering av arbeidsprestasjoner.

Faktafeil 2: Alle i Norge kan ta ut en pensjon de kan leve av fra 62 år. Dette stemmer heller ikke. Mange har av ulike årsaker ikke krav på pensjon fra fylte 62 år. Det er mange som ikke er medlem av en AFP-ordning, eller som ikke oppfyller vilkårene for AFP eller som heller ikke har tilstrekkelig pensjonsopptjening samlet sett. Mange av dem som ifølge Ørjasæters forslag skal tvinges til å ta ut pensjon fra 62 år vil dessuten kunne få en veldig lav pensjon. Pensjonen ville for flere ikke utgjøre mer enn 40–50 % av det de hadde i lønn.

Vi vet at hvis noen skulle hevde at f.eks. kvinner eller innvandrere på generelt grunnlag er mindre intelligente og gir minst tilbake til sine arbeidsgivere, ville det blitt det ramaskrik. Av en eller annen grunn aksepterer vi slike beskrivelser så lenge det er snakk om eldre arbeidstakere, men det gjør ikke slike ytringer mindre kritikkverdige. NRK burde ha vært en av de første til å se det.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!