17-03-2017

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia bør ikke kopieres

EU-Tyrkia-avtalen etterlater tusenvis av mennesker strandet under umenneskelige og nedverdigende forhold i Hellas. I tillegg tvinges de som vil søke beskyttelse i Europa til å velge stadig farligere ruter.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Jorge Nuño Mayer, generalsekretær i Caritas Europa

 

Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia fyller i disse dager ett år. Men EU kan ikke fortsette med denne utflaggingen av migrasjonsforvaltningen. Å rette søkelyset mot indre sikkerhet og avskrekking er ikke løsningen. Vi trenger et paradigmeskifte, og må stoppe kriminaliseringen av migrasjon. I tråd med europeiske verdier, må vi beskytte retten ethvert menneske har til å leve i verdighet.

Caritas Europa ber EUs medlemsland og samarbeidsland om å finne varige løsninger for tusenvis av mennesker som befinner seg i en limbo-situasjon i Hellas og som blir nektet internasjonal beskyttelse i Europa. EU-Tyrkia avtalen løser ikke utfordringen. Avtalen respekterer ikke de grunnleggende menneskerettigheter som Europa har vernet om og skyver ansvaret som stater har i henhold til folkeretten tilbake til opprinnelseslandet eller transittland. Derfor bør denne bilaterale avtalen aldri bli kopiert. I stedet oppfordrer Caritas Europa EUs medlemsland og samarbeidsland til å:

Leve opp til sine forpliktelser og ta imot de resterende 92.454 av de 106.000 asylsøkerne som EU-landene vedtok å fordele seg imellom fra Hellas og Italia, og hente de 8.082 av totalt 22.504 kvoteflyktninger som EU lovet FN å ta imot.

Prioritere respekt for menneskeverdet i alle bilaterale avtaler.

Sørge for rettferdige og åpne asylprosedyrer og verdige mottaksforhold.

Åpne for flere trygge og lovlige måter å komme seg til Europa på (for eksempel via gjenbosetting, humanitære korridorer, humanitære visum eller familiegjenforening).

Aldri bruke utviklingshjelp som et verktøy for å demme opp for migrasjonsstrømmer. I stedet bør denne bistanden styrkes betydelig til å takle fattigdom i ikke-EU-land, som nedfelt i Lisboa-traktaten (art. 208).


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!