ANNONSE
Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde.

Vis bildetekst
Foto: NTB scanpix

03-07-2017

Ferieprosessen

«Hvor skal vi dra på ferie i år, da?» spurte jeg Husrådets to andre medlemmer ved middagsbordet.

«Skal vi ikke dra til Mallorca som vanlig?» Jeg ble møtt med et forskrekket blikk fra Husrådets eldste. «Vi kan da ikke bare avgjøre en så viktig sak her og nå!» sa han rystet. «Først må vi gå i prosess. Det vet du godt.»

Saksopplysning: Husrådet (heretter HS) består altså av tre medlemmer, der alles stemmer teller like mye (selv om ett av medlemmene er mindreårig). Det må derfor være full enstemmighet dersom vedtak i HS skal være gyldig, for alle medlemmer har vetorett. (Som i FNs sikkerhetsråd.) Etter min noe ureglementerte åpning på prosessen besluttet HS å åpne for løse sonderinger i feriesaken. NB! På dette tidspunktet var det ikke snakk om reelle forhandlinger, men uforpliktende sonderinger, av typen: «Tja, Mallorca var jo ok i fjor», eller: «Vi har jo aldri vært i Kroatia, for eksempel?»

De forsiktige sonderingene avslørte en bunnløs splittelse i HS. Det ble derfor vedtatt å gjennomføre en enda grundigere prosess enn vanlig for å oppnå enighet. Men først måtte vi jo avholde en rekke forventningsmøter. Hva forventet vi av prosessen? Hva slags ideer og tanker hadde vi? Dette måtte kartlegges. Grundig.

Etter forventningsmøtene var det tid for innspillskonferanse. Her kunne alle medlemmer fritt komme med innspill, og det var lov å konsultere eksterne rådgivere (bestemor, venner, kolleger, folk på FB som hadde prøvd Kroatia). Innspillene satt løst, og selve innspillskonferansen tok det meste av helgen. Men da hadde vi jo fått innhentet mye nyttig info før den planlagte strategisamlingen. Etter den ble i alt tre (3) forslag sendt på høring. Som vanlig var noen av høringsinstansene fryktelig trege, og et par av dem måtte få utvidet frist. Stemningen i HS var nå blitt noe amper (selv etter opptil flere dialogmøter), og ett av medlemmene (en løs kanon på dekk) klaget på sin Facebook-profil at han syns prosessen var blitt «uryddig» og «lite konstruktiv».

Nå ble det en skikkelig intern oppvask i HS. Noen gråt. Andre ropte i sinne. Likevel fikk HS samlet seg såpass at de fikk sendt høringssvarene til Feriedepartementet (heretter FD). Fra FD gikk forslaget videre til «fagkomiteen for ferier m.v.», med tanke på en avstemning i plenum. Nå var alle HS-medlemmene egentlig ganske slitne av å være i prosess, og sommerferien nærmet seg. Det ble derfor avholdt et dempet krisemøte. Til slutt sa Husrådets eldste, litt matt: «Kan vi ikke bare dra til Mallorca som vanlig, da?»

PS. Og slik ble det. HS tar selvkritikk på denne noe ureglementerte måten å fatte et vedtak på. Vi kan evt. avholde noen skikkelig grundige evalueringsmøter når vi kommer hjem.


nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!