ANNONSE

22-11-2016

Feil på feil om Nye Veier

Nye Veier AS vil bidra til en effektivisering av veibygging i Norge som folk og næringsliv har etterlyst i mange år.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Morten Stordalen, stortingsrepresentant for Frp

 

Tre LO-forbund krever i Dagsavisen (14. nov.) at Nye Veier må avvikles. Ifølge en ny rapport fra «De Facto», bestilt av disse forbundene, fører nemlig økt privatisering av norske veier til mer byråkrati, dyrere og dårligere veier og mer korrupsjon.

Dette fremstår mildt sagt som en svak og useriøs analyse. Det statlige selskapet Nye Veier er opprettet for å kunne gjennomføre planlegging og utbygging raskere og mer kostnadseffektivt enn før. Nye Veier er et statlig eid AS. I likhet med Statens vegvesen skal de benytte seg av private entreprenører for å bygge veier. Dette fører altså ikke til noe økt privatisering.

Når Nye Veier nå er opprettet i tillegg til Statens vegvesen, kan det fra utsiden fremstå som om det vil føre til mer byråkrati. Men Nye Veier har både en annen oppgave, en annen arbeidsmodell og slankere prosjektorganisasjoner enn Statens vegvesens modell. Nye Veiers oppgave er utelukkende å bygge firefelts motorveier, et ansvar de overtar fra Statens vegvesen. De er følgelig organisert for å kunne løse denne spesialiserte oppgaven så effektivt som mulig. Nye Veiers organisasjon kommer i stedet for, ikke i tillegg til Statens vegvesens organisasjon.

Regjeringen og samarbeidspartiene gjennomfører nå et omfattende arbeid mot arbeidslivskriminalitet. Nye Veier er en del av dette arbeidet, og det stilles strenge krav til leverandørbedrifter, med både skal- og bør-krav relatert til samfunnsansvar og HMS.

Nye Veier AS vil bidra til en effektivisering av veibygging i Norge som folk og næringsliv har etterlyst i mange år. Det er bra at nyvinninger i offentlig sektor også er gjenstand for kritikk, men kritikken må være konkret og etterrettelig. Det opplever vi ikke at rapporten fra De Facto er.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!