ANNONSE

15-07-2014

Familieuvennlig politikk

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er ikke familievennlige, men kvinnefiendtlige.

«Familievennlig,» sa arbeids­minister Robert Eriksson da han la fram regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (11/6). Men forslagene er ikke familievennlige, og de er ikke kvinnevennlige. Tvert imot er det kvinnene som rammes hardest, og forslagene kan sette likestillingen i revers.

For det første gjelder dette forslaget om at alle skal kunne ansettes på midlertidige kontrakter i inntil ni eller tolv måneder, selv om det er helt ordinært arbeid som skal utføres. Allerede i dag er det langt flere kvinner enn menn som er midlertidig ansatt - 119.000 mot 82.000. Hensikten med lovendringen er at enda flere skal ansettes midlertidig, og det er all grunn til å tro det fremdeles vil være langt flere kvinner blant de midlertidig ansatte. Det ser vi blant annet i Sverige, som allerede har prøvd Høyres og Frps medisin.

Har du fast stilling har du tydelige rettigheter den dagen du må gå til sjefen og si at du er gravid. Han har ikke lov til å si deg opp eller nedgradere deg. Det har han heller ikke lov til hvis du er midlertidig ansatt, men hvor lett er det å bevise at det var graviditeten som gjorde at han valgte ikke å gi deg forlenget kontrakt? Med tusenvis av tillitsvalgte på landets arbeidsplasser vet vi at dette er en stor utfordring. Det er derfor vi i LO sier: Du skal kunne ha barn i magen uten også å måtte ha hjertet i halsen.

En midlertidig stilling gir uforutsigbarhet om videre jobb og inntekt. Det er vanskeligere å ta opp huslån, man kan ikke planlegge livet sitt etter jobbperiodens utløp. Lever man i et parforhold der begge har midlertidig jobb, blir den samlede usikkerheten større. Har den ene midlertidig jobb og den andre fast stilling, blir førstnevnte mer avhengig av sin partner. Det er ikke bra for likestillingen. For det andre gjelder dette forslagene som endrer arbeidstidsreglene. For hvor er det regjeringen ønsker lengre vakter? Det er særlig blant dem som jobber turnus i helse- og omsorgstjenester. I all hovedsak er dette kvinner - og forslagene vil ramme både kvinnene og familiene.

Dette gjelder spørsmålet om langturnuser: Bare for et par år siden var fokuset på rus- og barneverns­institusjoner. Da ble det argumentert for at såkalte «nordsjø­turnuser» var bra for beboerne, slik at de kunne forholde seg til en mer stabil gruppe av ansatte. Nå er det flere som vil bruke langturnuser innen helt ordinære­ virksomheter på sykehjem og i hjemme­tjenestene. Høyres talsmann på området har uttalt at det bør være en ­generell åpning for 24-timersturnuser.

Men et sykehjem er ikke en oljeplattform. I Nordsjøen kommer de ansatte til dekket bord og oppredd seng, og de skal ikke leve et normalt familieliv på plattformen. De som jobber på sykehjemmet skal derimot fremdeles hjem til sine barn og sin familie, de skal kjøre barna på trening, hjelpe til med lekser og se til pleietrengende familiemedlemmer. Da blir den samlede belastningen også mye større - og et høyere sykefravær blant kvinner vil være en forutsigbar konsekvens.

Det gjelder også søndagsarbeid: I dag sier loven at det ikke er lov å jobbe oftere enn annenhver søndag. Nå vil regjeringen endre dette. Forslaget er merkelig, all den tid ­diskusjonene innen pleie- og omsorgs­sektoren i stor grad har handlet om at de ansatte må akseptere å jobbe oftere enn tredjehver helg. De som har tariffestet rett til å jobbe tredje­hver helg kan fortsette med det. Mens de som går i mindre brøkstillinger og som er avhengig av å jobbe ekstra, kan måtte finne seg i å jobbe bortimot hver helg. Det skaper en enda sterkere klasse­deling.

Og det gjelder forslaget om at arbeidsgiverne skal kunne pålegge den enkelte mer overtids­arbeid enn i dag. Vi vet allerede i dag at viktige lønnsforskjeller oppstår i småbarnsfasen. Mødre løser tidsklemma, mens fedre ofte jobber mer overtid. Med en videre åpning for pålagt overtid vil flere menn oftere måtte ringe hjem og si at de kommer sent hjem. Resultatet blir raskt mer deltid blant mødre og økte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Dette er ikke kvinnevennlig. Men det er heller ingen god løsning for mennene. Eller for ungene. Eller for familiene. Eller for samfunnet. Det gir mindre frihet for den enkelte. Dette er forslag som setter likestillingen i revers.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!