15-02-2014

Fakta og svada om en konkurranseutsatt barnehage i Oslo

For oss foreldre i Smedbakken barnehage i Oslo, er det aller viktigste at barna våre trives i barnehagen, har gode relasjoner til andre barn, og er trygge på de ansatte.

Dette så ikke kommunen på da avgjørelsen om hvilke barnehager som skulle konkurranseutsettes ble tatt. Vi foreldre i Smedbakken barnehage vet imidlertid hva vi har, og hva vi kommer til å miste om konkurranseutsettinga ikke stoppes. Vi har: et helt unikt, stabilt fagmiljø med flere ansatte som har jobbet i 20-40 år. Nærmest ingen gjennomtrekk, lavt sykefravær. Små barnegrupper med dyktige pedagogiske ledere (barnehagelærere), og bemanningsnormen følges: tre barn pr. ansatt på småbarnsavdelingene, seks barn pr. ansatt på storbarnavdelingene.

I stedet for å se på dette, gjorde kommunen sitt beste for å omgå gjeldende lover og regelverk slik at bemanningsnormen i de sju barnehagene ikke skal gjelde. Pristaket i konkurransen er lavere enn gjennomsnittet av driftskostnadene til de kommunale barnehagene. Vi får en situasjon der barnehagen vil falle mellom alle stoler:

Kommunal: Kommunen kan bestemme pris, barnehagen får lavere tilskudd enn loven krever for ikke-kommunale barnehager

Privat: Bemanningsnormen gjelder ikke

Hvordan kommunen på en lovlig måte kan fjerne bemanningsnormen fra disse barnehagene, er uvisst. Dette ble altså spesifisert i en bystyrevedtak før bemanningsnormen i Oslos kommunale barnehager ble gjeninnført. Barnehagene skal fortsatt være kommunale barnehager som kommunen kjøper bemanningstjenester til (slik får kommunen momskompensasjon), men bemanningsnormen som ble gjeninnført i januar 2014 for kommunale barnehager skal altså ikke gjelde. Kommunen behandler heller ikke barnehagene likeverdig med ikke-kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd slik barnehageloven sier; barnehagene havner i et slags ”lovens ingenmannsland”.

Bekymring fra foreldrene: Kvalitet: hvordan skal barnehagene score like godt på brukerundersøkelsene etter konkurranseutsetting?
Svada-svar nr. 1 (Anniken Hauglie, H): Kvalitet er viktigst. Oslo kommune vil ikke velge leverandører som gir et kvalitativt dårlig tilbud.
Svada-svar nr 2 (Øystein Sundelin, H): Det er kun de beste som vil passere nåløyet. I anbudsgrunnlaget er kvalitet vektlagt tyngre enn pris.
Kommentar: Bemanningsnormen skal ikke gjelde, vi vil få flere barn pr. ansatt i de sju barnehagene. Prisen er allerede satt lavt, pris er dermed allerede før anbudene kommer inn vektlagt høyere enn kvalitet. De beste er ute av bildet, ideelle Kanvas har trukket seg. Mange av våre ansatte forsvinner, samt at barnegruppene må gjøres større der det er mulig fordi drifteren ellers ikke vil klare seg med det lave tilskuddet. Kvalitet er fortsatt viktigst?

Informasjonssjef Marius Iversen i PBL uttalte til Osloby 22.11.12 at han fryktet for kvaliteten dersom kommunen selger unna de dyreste barnehagene. Det vil nemlig medføre at de gjennomsnittlige driftsutgiftene i kommunens gjenværende barnehager vil synke. Da ender de private opp med mindre penger fra kommunen.-”Man kommer ikke bort fra at det vil kunne påvirke kvaliteten. I realiteten snakker man da om flere barn per ansatt”, uttalte han.
Kvalitet er fortsatt viktigst, Anniken Hauglie? Kvalitet er fortsatt viktigst, Øystein Sundelin?

Betydningen av ”ansattes vilkår” er vesentlig, i følge PwC-rapporten: ”Gode prosesser i tilknytning til virksomhetsoverdragelse er viktig for arbeidsmiljø og tjenestekvaliteten. Basert på denne beskrivelsen er vår vurdering av effekten ”ansattes vilkår” at betydningen er stor.”

Bekymring fra foreldrene: Vi ser at de best utdannede ansatte og de med mest erfaring (20-30 år) forsvinner. Vi er bekymret for den dårlige prosessen som har vært, og konsekvensene av den.
Svada-svar nr. 1 (Anniken Hauglie, H): Ingen ansatte mister jobben. Dette har vært en god og riktig prosess.
Svada-svar nr. 2 (Øystein Sundelin, H): Ingen ansatte mister sine jobber og pensjonsrettighetene de har opparbeidet seg beholdes.
Kommentar: Ansatte som ser at de får dårligere vilkår forsvinner selv om Hauglie og Sundelin sier at ingen mister sine jobber. I Rønningen barnehage har allerede to av fire pedagogiske ledere sagt opp. I Asperud og Grindbakken ser flertallet seg om etter andre jobber. Det står svart på hvitt i brev fra kommunen at de ansattes rettigheter i Oslo kommunes ordning for AFP ikke kan overføres ved overgang til en privat virksomhet. I Smedbakken barnehage er det stor fare for at fem av de ansatte forsvinner på grunn av dette, etter 20-40 år i kommunens tjeneste. Slik verdsetter altså kommunen disse tro og lojale ansatte. Flott seniorpolitikk!

Her har vi dessuten sett alt annet enn en ”god og riktig prosess”. Det har ikke vært noen prosess i det hele tatt; det eneste de ansatte og foreldrene fikk være med på, var å lese et enkelt informasjonsskriv den 12. desember. Da var allerede alle avgjørelser tatt. Kommunen har ikke satt inn gode tiltak for å holde på nøkkelpersonell i barnehagene.

Viktige fakta til slutt: Barnets beste er ikke vurdert i saksfremlegget til kommunen, slik Barnekonvensjonen krever. Ikke rart skolebyråd Anniken Hauglie ikke svarer direkte verken i bystyremøtet den 5. februar, på direkte spørsmål fra Marianne Borgen (SV), eller på titalls eposter og tweets fra foreldre med spørsmål om dette. Det er helt innlysende at barnehagen etter konkurranseutsettingen vil gi et dårligere tilbud til barna. Når de ansatte ikke verdsettes og flere av dem mest sannsynlig forsvinner, når bemanningsnormen som har gitt barna tilstrekkelig antall ansatte utgår, og pristaket er satt lavt, sier det seg selv. Vi er lei av å høre om «kvalitet». Kvalitet gir ikke seg selv, kvalitet er noe som må bygges opp. I vår barnehage har personalet over tiår greid å bygge opp noe unikt, som nå er i ferd med å rives ned. I mellomtida er vi tvunget til å høre på svada-svar fra dem som har bestilt et dårligere tilbud til barna våre.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!