25-05-2013

Fører Regjeringen Stortinget igjen bak lyset?

Stortingsmelding 33 om klimatilpasning i Norge http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-33-20122013.html?showdetailedtableofcontents=true&id=725930 bygger blant annet på estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner utarbeidet av Bjerknessenteret for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2009 http://www.dsb.no/en/toppmeny/Publikasjoner/20091/Rapport/Havnivastigning/

Her fremkommer det at havet kan komme til å stige med over en meter enkelte steder langs Norskekysten i løpet av dette århundre. Det er omtrent dobbelt så mye som Klimapanelet forventer at det gjennomsnittlige globale havnivået vil kunne stige i samme periode.

Den nye stortingsmeldingen ser dermed ut til å bekrefte stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk fra 2007 som dannet grunnlaget for klimaforliket i 2008. Der ble det hevdet at havnivået langs norskekysten kan stige mer enn det globale havnivågjennomsnittet http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-34-2006-2007-/2/1/1.html?id=473415

Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen har valgt å se bort fra Kartverkets rapport fra 2012 http://sehavniva.no/uploads/documents/Estimates_of_future_sea-level_changes_for_Norway_Simpson_et_al_2012_FINAL.pdf Det hele blir ikke mindre oppsiktsvekkende når Bjerknessenteret selv har gått ut med at estimatene i deres egen rapport er gale fordi gravitasjonseffekten ikke er tatt med: http://www.forskning.no/artikler/2012/november/339177

Både i Bjerknessenterets rapport og i stortingsmeldingen knyttes også havnivåstigningen langs norskekysten til issmeltingen på Grønland.

Stortingsmeldingen om klimatilpasning i Norge skal behandles i Stortinget 19. juni. Selv om mange stortingsrepresentanter sikkert er kjent med landhevningen i Norge, er vel Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forpliktet til å varsle Stortinget om feilene hvis Regjeringen unnlater å gjøre det?


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!