18-10-2016

EU-jubel

Internasjonal handel er en forutsetning for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Vi trenger derfor gode internasjonale handelsavtaler, om det er EØS, TTIP eller TISA.

Debattanten Thor Krefting Nissen deler i Dagsavisen 10. oktober ikke undertegnedes entusiasme for EU. Han mener tvert imot at TTIP og TISA er oppskriften på det markedsliberalistiske diktatur der profitten til de multinasjonale selskapene skal prioriteres på miljøets, arbeidstagerrettigheter, velferd, demokrati og folkestyret sin bekostning.

Innlegget er representativt for mye av den motstanden som anti-globaliseringsbevegelsen står for og er kanskje naturlig dersom man ikke er enig i at samfunnet skal bygge på markedsøkonomiske prinsipper. Tiden for sjølberging er imidlertid forbi og markedene er blitt internasjonale. Dette er ikke minst viktig for Norge, som er et lite land med et næringsliv som trenger å eksportere sine varer og tjenester.

Men dermed trenger vi også internasjonale kjøreregler. Hovedprinsippet i EU er at man ikke skal diskriminere mellom nasjonalitet. En vare som er godkjent i Spania skal også kunne selges uhindret i Norge. Dette forutsetter noen felles regler som ligger i bunn for å opprettholde minstekrav til helse, miljø og sikkerhet. Derfor har EU utviklet et avansert system for å utvikle og vedta lover og regler.

WTO er viktigst for å etablere globale regler og har gjort en god jobb med å senke tollbarrierene. Men dessverre har forhandlingene om en ny WTO-avtale stått nærmest stille de siste årene. Vi har derfor fått en fremvekst av regionale avtaler, som TTIP, og sektorspesifikke avtaler, som TISA. Disse avtalene vil bidra til sunn konkurranse.

Vi liker våre amerikanske eller japanske biler, våre flatskjermer og våre smarttelefoner. Vi kan være kritiske til at noen multinasjonale selskaper har blitt så store. Men det er vi forbrukere som nyter godt av produktene deres. De har gjort hverdagen bedre for oss alle. Og det er konkurransen mellom dem som gjør at de kommer opp med stadig bedre produkter.

Vi ønsker at denne konkurransen skal bli mest mulig rettferdig. Det kan internasjonale avtaler bidra til.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!