ANNONSE

20-03-2017

Etnisitet og nasjonalisme

Asle Tojes bekymring for det etnisk norske mangler troverdighet.

Problemene med Asle Tojes sin dissens og   antydning om "farene" ved at etniske nordmenn kan komme i mindretall i år 2100, består både i dårlig matematikk og i en mangel på en tilnærmet definisjon av hva han legger i begrepet "etnisk norsk".
Asle Toje har uansett fått meg til å reflektere omkring min egen manglende etniske norskhet. Min mors far kom fra Danmark. Jeg er med andre ord en brøkdel dansk. Dette kan jo i seg selv være en trussel for det etniske norske.  Jeg antar allikevel at Toje ikke anser den danske kulturen som svært annerledes enn den norske. Jeg leser jo uten problemer danske aviser og dansk litteratur. 
Saken forholder seg sannsynligvis annerledes for Toje dersom min mor og far hadde kommet fra Syria eller et ikke-europeisk land, uten samsvarende språkforståelse. Men dersom et av kriteriene for etnisk norskhet er et felles språk, vil det være en overkommelig oppgave for alle innvandrere å lære seg norsk. Så her må man kunne være svært optimistisk på vegne av mulighetene for alle  å kunne håndtere og lære seg språket. Språk avgjør det meste. Språkuttrykk og språkforståelse brukes hele tiden og avgjør hvordan verden livet og verden forstås. Språket gir identitet og avgjør om integrering og limer samfunnet sammen. Det blir da helt uforståelig hvorfor regjeringen kutter i midlene til språkopplæring.
Hovedbidraget til definisjonen av det "etniske norske" vil derfor bestå i at vi da forholder oss til mennesker som er tilknyttet og forstår det norske språk.

I juridisk forstand skal alle som har norsk statsborgerskap, uavhengig av opprinnelsesland, kunne betrakte seg som helt eller delvis norsk. En rekke land praktiserer muligheten for to statsborgerskap. Altså mulighet for delidentiteter i en verden hvor nordmenn generelt er blant de folkeslag som reiser mest i verden. Kun islendingene med sin språklige selvbevissthet reiser mer.  Ingenting syntes å true det norske språk eller  identitetsfølelse  selv om folk på flukt fra krig og terror får norsk statsborgerskap.
Heller ikke bekymringen for norske velferdsordninger er truet, selv om vi blir flere. En vellykket integrering er det avgjørende for velferdsstaten. Det truende består i stadig økende økonomiske forskjeller mellom den velbemidlede befolkningen og den fattige, manglende muligheter på arbeidsmarkedet/boligmarkedet og ekskluderende holdninger fra "ekte" nordmenn.

 

Nietzsche betegnet nasjonalismen som den mest motbydelige og ufornuftige sykdom som finnes  Vi burde kunne holde oss for gode til å appellere til lignende sykdommer her hjemme.


Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!