ANNONSE

11-09-2017

Et enkelt tiltak

Dersom en ønsker at valgene skal avspeile hva folk faktisk mener og ønsker, finnes det et enkelt tiltak: Hver velger bør få ti stemmer som vedkommende fritt kan fordele mellom partiene.

Mange har i disse dager problemer med å bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på siden det er mange saker de betrakter som viktige, og ingen partier står for alle disse sakene. Det er for eksempel mulig å sympatisere med Rødts utenrikspolitikk, Fremskrittspartiets innvandringspolitikk og De Grønnes miljøpolitikk.

De fleste løser dette dilemmaet ved å stemme på store partier som Arbeiderpartiet eller Høyre som de betrakter som ansvarlige, allsidige og alt i alt best egnet til å styre landet. Men det betyr at en mengde oppfatninger folk har, ikke kommer til uttrykk ved deres stemmegivning og dermed blir underrepresentert på Stortinget.

Mange er mot vår deltakelse i borgerkrigen i Syria og andre utenrikspolitiske eventyr, og ville utvilsomt ha ønsket at Rødt hadde et par representanter på Stortinget som kunne protestere mot krigspolitikken. Men de færreste er villige til å betro norsk økonomi, velferd og pensjoner til et parti som Rødt ved å stemme på det. Likeledes er det utvilsomt mange som mener at det bør finnes personer på Stortinget som er opptatt av miljøspørsmål, uten at de av den grunn stemmer på De Grønne eller SV.

Dersom en ønsker at valgene skal avspeile hva folk faktisk mener og ønsker, finnes det et enkelt tiltak: Hver velger bør få ti stemmer som vedkommende fritt kan fordele mellom partiene. Da vil folk for eksempel kunne gi en stemme eller to til krigsmotstanderne i Rødt, miljøverntilhengerne i De Grønne eller Kristelig Folkeparti dersom de deler partiets bekymring for et «sorteringssamfunn», samtidig som de gir resten av stemmene til Arbeiderpartiet eller Høyre som de mener er best egnet til å ta hånd om arbeid, økonomi og velferd. Trolig ville en slik valgordning føre til mer politisk engasjement og høyere valgdeltakelse enn dagens.

En slik valgordning vil aldri bli gjennomført siden store partier som Arbeiderpartiet, Høyre og trolig også Fremskrittspartiet ville tape på den. Men det betyr at den styrende eliten med viten og vilje avviser en valgordning som avspeiler hva befolkningen mener om et vidt spektrum av politiske saker.

Ønsker man å få folk til å engasjere seg i politikk og stemme ved valgene, er det neppe særlig klokt.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!