25-08-2016

Et Ekeberg for alle

For Ap, MDG og SV har det vært viktig å balansere ulike hensyn gjennom det foreslåtte områdeprogrammet.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Harald Nissen, MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, og Sunniva Holmås Eidsvoll, SVs gruppeleder i Oslo bystyre.

 

Ekebergsletta er et enestående grøntområde med mange kulturminner og landskapsverdier, men også et stort område for både organiserte og uorganiserte idrettsaktiviteter, friluftsliv og rekreasjon. Nå vil Ap, MDG og SV i Oslo legge bedre til rette for idretten der samtidig som vi verner sletta for fremtiden.

Det rødgrønne byrådet la i begynnelsen av august frem saken Områdeprogram for Ekeberg natur- og idrettspark.

Det foreslås å bevare Ekebergs unike grønne landskapsområde og sikre rom for rekreasjon, breddeidrett og folkehelse for byens befolkning. Her får mange mye, selv om ingen får alt.

For Ap, MDG og SV har det vært viktig å balansere ulike hensyn gjennom det foreslåtte områdeprogrammet.

Vi ønsker å finne en løsning som kan romme de ulike interessemotsetningene på en konstruktiv måte. Med dette forslaget mener vi det vil være mulig å skape et bredt flertall som gir forutsigbarhet rundt slettas framtid.

Oslo by vil kunne få et stort område øst i byen vernet, på samme måte som Bygdøy og Frognerparken i vest. Byens innbyggere har sagt klart fra om at dette er noe de ønsker.

I byrådssaken som nå er lagt frem foreslås følgende:

1. Ekeberg natur- og idrettspark skal vernes som kulturmiljø og/eller landskapsområde og samtidig sikre rom for breddeidrett og rekreasjon for byens befolkning.

2. Ekebergsletta skal framstå som mest mulig åpen og landskapsopplevelsen skal ivaretas.

3. Idrettens plass på Ekebergsletta sikres på sikt med en begrenset utbygging i enkelte områder.

1.400 dekar skal vernes i kommuneplanen og vi ber om at staten skal verne området etter loven om kulturminnevern. Slik sikres dette unike området for fremtiden.

Kritiske røster har ment at dette ikke er godt nok. Her vil det sikkert være ulike meninger fremover også, men vi vil likevel understreke at tillatt bebygd areal vil utgjøre ca. 2,5 % av arealet som områdeprogrammet omfatter og at Oslo øst med vårt forslag til vern vil få et stort fredet grøntområde opp mot det fredede området på Bygdøy.

Her sikres området for fremtidige generasjoner samtidig som idretten gis mulighet til å tilpasse seg dagens behov.

Byrådet foreslår at området skal få den strengeste formen for kommunalt vern, og at Oslo samtidig ber staten om å sette i gang et arbeid for å verne Ekebergsletta som landskapsvernområde. For å få til dette er vi avhengig av et flertall på Stortinget.

I den videre behandlingen i bystyret håper vi derfor at Oslo Høyre og de øvrige partiene vil være med på å sikre et bredt flertall for vern i Oslo bystyre, og at vi sammen kan gå til Stortinget og be om statlig vern. Vi må stå sammen om vi skal sikre at Ekebergsletta bevares tilgjengelig og attraktiv som natur- og idrettspark for hele byen, et Ekeberg for alle.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!