MILJØINNSATS: Statsminister Erna Solberg (H) og hennes mann Sindre Finnes på strandryddedagen i Bærum i fjor.

Vis bildetekst
Foto: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

08-08-2018

Er Erna villig til å skifte kurs?

Jeg håper Gretha Thuen og andre miljøvennlige høyrefolk kan få Erna Solberg og regjeringen til å skifte kurs og følge opp forpliktelsene i Parisavtalen.

Gretha Thuen, politisk nestleder i Østfold Høyre, har i Dagsavisen et innsiktsfullt innlegg, som stiller spørsmål ved om vi er godt nok rustet for å møte klimaendringene. Hun viser til forskere som sier vi må belage oss på mer ekstremvær i årene som kommer. «Et endret klima vil påvirke alle aspekter av våre liv. Dette må vi som enkeltpersoner og myndighetene ta høyde for når vi legger planer,» skriver hun.

Bakgrunn: Er vi godt nok rustet?

Thuens leserinnlegg kunne like gjerne ha vært skrevet av meg som tidligere stortingsrepresentant for Østfold Høyre (1981-89) og nåværende gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Vestby. Denne sommeren opplever vi ekstremvær over hele kloden, ikke bare i Norge. Europa, deler av Nord-Amerika og andre kontinenter er preget av ekstremt høye temperaturer, tørke, voldsomme branner, vannmangel og avlingssvikt. Andre steder opplever de ekstremnedbør og flom. Også der ødelegges avlinger og matjord, bygninger og infrastruktur.

Forskjellen på Høyre og MDG er at vi har lyttet til forskerne, som i mer enn 30 år har varslet om konsekvensene av menneskeskapt global oppvarming, hovedsakelig forårsaket av forbrenning av olje, kull og gass. Vi har gått til valg på å stanse all leting etter mer fossil energi, og at vi utfaser oljevirksomheten i løpet av 15 år. Høyre/Frp-regjeringen mener vi skal leve av å selge olje og gass i mange tiår fremover. Den har lyst ut nye leteområder i det sårbare Barentshavet og Arktis og betaler milliardsubsidier til oljeselskap for å lete.

Les også: Klimarealistene tar feil

Jeg håper Gretha Thuen og andre miljøvennlige høyrefolk kan få Erna Solberg og regjeringen til å skifte kurs og følge opp forpliktelsene i Parisavtalen. Disse er ikke forenelige med regjeringens kraftige satsing på oljesektoren, som er den suverent største kilden til norske klimagassutslipp. Vi er verdens sjuende største eksportør av olje og gass, og i tillegg er utslippene ved forbrenning i andre land ti ganger så store som utslippene som skjer i Norge.

MDG mener regjeringens oljepolitikk utgjør en risiko både for klimaet og norsk økonomi. Derfor har vi fremmet mange forslag om å starte det grønne skiftet nå. Vi må gå ned på kravene om stadig mer komfort og økt kjøpekraft og si farvel til bruk- og kastsamfunnet. Vi trenger flere som jobber med ny og ren energi, miljøteknologi, beredskap mot og tilpasning til ekstremvær, gjenbruk, resirkulasjon, småskala og giftfri matproduksjon, opprensning i sjøer og hav, bærekraftig fiske og miljøvennlig oppdrett, skole, utdanning, og i helse- og omsorgsyrker.

1. august var Verdens Overskuddsdag. Det er fem måneder igjen av året, og vi har alt brukt opp jordens fornybare ressurser for 2018. Derfor vil MDG ha borgerlønn, seks timers normalarbeidsdag, robotisering av rutinejobber, avbyråkratisering, et næringsliv som tar samfunnsansvar, jordvern og gjenskaping av natur. På den måten kan vi senke farten, få bedre tid til hverandre og leve bedre og mer verdige liv.


nyemeninger Parisavtalen Debatt Miljø klima

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!