13-02-2018

Endelig blir alle skoleledere i Oslo hørt!

Nylig kom Arbeidsretten til en svært oppløftende kjennelse for oss skoleledere i Oslo.

I årevis har Skolelederforbundet, som organiserer om lag halvparten av hovedstadens rektorer, manglet direkte forhandlingsrett med Oslo kommune. Kommunen har begrunnet dette med en regel som tilsier at kun fagforeninger som representerer flere enn 17,5 prosent av utdanningssektorens ansatte får direkte forhandlingsrett. Slik kommunen har sett det, har skoleledere, lærere og annet personale i skolen dermed vært å betrakte som en og samme ansattgruppe, og blant alle disse samlet sett har Skolelederforbundet naturlig nok organisert færre enn 17,5 prosent. Det er her vi har vært uenige med kommunens vurderinger. Vi har alltid ment at lederstillinger må betraktes som en egen type stillinger med egne, distinkte stillingskjennetegn, som derfor ikke kan puttes i samme stillingskategori som øvrige skoleansatte. Derfor, ettersom vi representerer langt mer enn 17,5 prosent av lederne, valgte vi å stevne Oslo kommune for Arbeidsretten. Der vant vi.

Arbeidsretten gav oss fullt medhold, og anerkjente ledere i skolen som en egen yrkesgruppe som klart skiller seg fra annet personell i skolen. Dermed erklærte Arbeidsretten det tariffstridig å nekte Skolelederforbundet direkte forhandlingsrett. Dette er en stor seier, ikke bare for Skolelederforbundet og våre medlemmer, men for lederstemmen i Oslo-skolen. Å utelate oss, representantene for en så stor del av lederne, fra direkte forhandlinger har etter vår mening gjort at lederne i Oslo har hatt en kunstig lav innflytelse over sektoren de utøver sin ledergjerning innenfor.

Kjennelsen i vår favør gjør at vi nå ser frem til å gå i tett dialog med Oslo kommune, da særlig i drøftinger omkring særavtalen. Vår oppgave fremover er å sørge for at Oslo kommune anerkjenner at god skoleledelse er viktig for å oppnå gode resultater. Derfor må kommunen også gjøre lederjobben attraktiv gjennom blant annet gode lønns- og arbeidsbetingelser og gunstige permisjonsordninger. Vi ser nå frem til et godt og konstruktivt samarbeid om Osloskolen – ved samme bord som de øvrige fagforeningene.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!