30-05-2018

En sykkelvennlig by for alle

Under sist bystyremøte vedtok et stort flertall at det skal bygges 530 km sykkelvei i Oslo for 13,5 mrd kr frem mot 2040. Dette tilsvarer en strekning fra Oslo og langt inn i Nord-Trøndelag.

Alle partier, med unntak av FrP, stemte for planen. Vi er altså et bredt flertall som ønsker å satse på sykkel fremover, det er bra. Sykkel er en nøkkelbrikke i transportsystemet i moderne storbyer. Elsykkelen, som stadig flere tar i bruk, er et transportmiddel som kan brukes av flere enn før og på lengre strekninger enn før.


Jo flere reiser som skjer på sykkel, jo mer sparer vi i plass på veien, plass på kollektivtransporten og vi vinner i folkehelse.


I forarbeidet til sykkelstrategien, som ble vedtatt våren 2015, ble det gjort grundige analyser av hva som skal til for å gjøre Oslo til en god sykkelby, men også en evaluering av den forrige strategien. Og i denne evalueringen, altså til den forrige tiårige sykkelstrategien for 2006-2015, er det spesielt to punkter som er slående:


For det første ble det påpekt at store deler av Oslos sykkelveinett hadde et mangelfullt nivå, særlig i indre by når det gjelder opplevd sikkerhet for syklister.


For det andre så påpeker evalueringen at strategien og planene tydelig pekte på behovet for å prioritere sykkel, men at det i realiteten sjelden ble gjort i praksis.


I Oslo har det mens høyresiden styrte byen rett og slett vært en tydelig bilstandard til stede i sykkelplanleggingen. Dette er heldigvis snudd nå med SV, Ap og MDG i byråd. Historien om hovedsykkelveinettet i Oslo viser at det ikke først og fremst er planene som er avgjørende. Det er selve gjennomføringen av prosjektene det står og faller på.


Sykkelveier må integreres i all veiplanlegging. Vi trenger politisk vilje til å prioritere sykkelen i trafikkbildet, også når det går på bekostning av privatbilen. Denne viljen har tidligere vært mangelvare i Oslo. Det er den viktigste forklaringen på at Oslo i dag ikke er en sykkelby og at for mange synes det er utrygt å sykle.


Men vi er på rett vei. I 2016 ble det satt ny rekord med 8,9 kilometer ny sykkelvei, I 2017 økte vi til 10 kilometer. I år skal vi ferdigstille hele 15 km. Fra 2015 til 2016 var Oslo en av fem byer i verden som hadde størst vekst i sykkeltrafikken.


Når vi nå har vedtatt planen med et bredt flertall, så hviler det også et stort ansvar på flertallet for å sørge for at planen gjennomføres. Jeg lover at vi i SV setter handling bak ordene, også når det betyr at sykkelvei må prioriteres på bekostning av privatbilen.Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!