ANNONSE

25-10-2012

En regjering med idétørke

Vi trenger en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger.

Samme dag som hennes regjering legger frem statsbudsjettet velger Helga Pedersen å bruke sin Dagsavisen-kronikk på å kritisere Høyres programutkast. Vi har utviklet politikk for å løse virkelige utfordringer for virkelige mennesker.

Politikk handler om mer enn å fordele penger over statsbudsjettet. Mye går bra i Norge, men enkelte store utfordringer utpeker seg. Stadig flere faller utenfor arbeidslivet og en større andel av disse er unge mennesker. Næringslivet utenfor oljesektoren sliter med å bære byrden av særnorske skatter og avgifter, og møter en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Norske elever gjør det middels på internasjonale tester, frafallet i skolen er stort og universiteter og høyskoler faller på internasjonale rangeringer.

Ved inngangen til 2012 stod 280.000 mennesker i kø for behandling ved norske sykehus, vi har sett flere rystende eksempler på pasientskader og ansatte på sykehusene savner en tydelig ledelse.

Samtidig er det nå over 300.000 som har privat helseforsikring og stadig flere betaler direkte fra egen lomme for nødvendig helsehjelp. Vi har et mer klassedelt helsevesen. For Høyre er det viktig at de som trenger behandling får dette, uavhengig av egen økonomi. Vi vil åpne for at folk kan få behandling hos private klinikker på det offentliges regning. Rask helsebehandling skal ikke være avhengig av at man har lommeboken til en statsråd eller jobber et sted med helseforsikringer.

Vi foreslår nye løsninger for å tilpasse helsetjenesten dagens utfordringer, eksempelvis opptrappingsplan for rus og rehabilitering, bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene, diagnosesenter for kreft og en egen havarikommisjon for helsetjenesten.

En god skole utjevner sosiale forskjeller, ruster elevene med kunnskap for fremtiden, og gir alle barn like muligheter for å lykkes. Når dette ikke skjer i dag må vi spørre oss om vi bruker de riktige virkemidlene eller om det finnes bedre løsninger. Gode lærere er den viktigste forutsetning for en god skole. Gode lærere motiverer, engasjerer og gir elevene kunnskap og interesse. Høyre vil investere mer i lærernes kunnskap og kompetanse, så de kan lære elevene mer. Gode lese-, skrive- og regneferdigheter er det viktigste grunnlaget for elevenes kunnskap.

Skal vi bygge Norge som kunnskapsnasjon må vi også satse på yrkesfagene. Det er mer enn 50 prosent frafall på enkelte linjer. Yrkesfagene trenger bedre løsninger for å sikre at flere elever fullfører og at næringslivet får tilgang på flinke fagfolk. En løsning kan være at noen bransjer involveres i opplæringsløpet i enkelte fag for å skape en mer relevant og interessant skolehverdag. Norske universiteter og høyskoler har falt på internasjonale rangeringer. I en global og kunnskapsbasert økonomi må vi holde tritt med internasjonale miljøer innen både forskning og utdanning. Vi må spisse kvaliteten for og satse ekstra på de forsknings- og utdanningsmiljøene som har en mulighet til å hevde seg internasjonalt.

Oljeeventyret har bidratt med mye positivt i det norske samfunnet, men vi står i fare for å bli avhengige av inntekter og næringsliv kun knyttet til dette. For å trygge velferden må ha flere ben å stå på i fremtiden. Vi vil investere mer av avkastningen fra pensjonsfondet til samferdsel, forskning og utvikling, miljøteknologi og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser.

Gode rammevilkår og investering i infrastruktur er nøkkelen til et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv. Forenkling og forbedring av regel- og rapporteringsrutiner kan gjøre hverdagen enklere for mange bedrifter. Norsk kostnads- og lønnsnivå er høyt, noe norske bedrifter merker når de møter internasjonal konkurranse. Det er behov for bedre løsninger i skatte- og avgiftspolitikken, vi må vi belønne de som skaper arbeidsplasser.

Norge er et godt land å bo i. Vi har muligheten til å investere i fremtiden og sikre velferd, vekst og trygge jobber. For å få til dette trenger vi en ny regjering med nye ideer og bedre løsninger.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!