ANNONSE

17-07-2017

En nødvendig varsellampe

Økning i anmeldte seksuelle lovbrudd viser at vi er i ferd med å nærme oss en helt nødvendig avdekking av virkeligheten.

Aldri før har militærpolitiet blitt varslet om så mange seksuallovbrudd av personer i militær tjeneste som ifjor. Økningen fra åtte til 32 lovbrudd på fem år er en «kraftig varsellampe», sa lederen for Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, til Bergens Tidende forrige uke. De fleste meldte lovbruddene dreier seg om seksuell handling uten samtykke, og seksuelt krenkende atferd.

Større kvinneandel i Forsvaret, bedre rapportering og større vilje til å melde fra er blant mulige årsaker til økningen.

Forsvarets statistikk overrasker kanskje Forsvaret selv, men økningen er i tråd med utviklingen vi ser ellers i samfunnet. Statistisk sentralbyrås tall for 2016 viser at antall anmeldte seksuallovbrudd har økt med 48 prosent siden 2014. Politiet har registrert flere anmeldelser av voldtekt, seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. Nesten 7.100 anmeldelser ble registrert i 2016.

Også på Overgrepsmottaket i Oslo merker de en økning i henvendelser, kunne Dagsavisen melde onsdag. Ifjor oppsøkte 18 prosent flere mottaket enn året før. Og man regner med en økning også i år.

Overlege Helle Nesvold mener medieomtale, annonsekampanjer, og serien «Skam»s søkelys på tematikken har bidratt til å bryte ned tabuer, og senke terskelen for å melde fra om overgrep.

«Skam»-effekten ønskes velkommen. Vi må fortsette å legge til rette for en lavere terskel for å melde fra, samt en høyere bevissthet rundt hva som er akseptabelt og ikke. Trolig vil økningen i meldte seksuallovbrudd fortsette. Det betyr ikke nødvendigvis at flere lovbrudd skjer. Men at vi er i ferd med å nærme oss en helt nødvendig avdekking av virkeligheten.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!