24-06-2014

En grønn Messias

Jonas Gahr Støre kan bli sosialdemokratiets grønne Messias. Om han tør.

Det krever mot. Det krever også ryggdekning. Det kan han få fra fagforbundene landet over. LOs ferske klimastrategi kan være et første skritt på veien.

Verken LO eller Ap har til nå vært ambisiøse nok på vegne av lavkarbonsamfunnet vi må skape. Støre vil derfor sette ned et klimapanel for å forme Aps nye politikk på området. Det kan være et godt og lurt grep.

I mellomtiden skal Støre få drahjelp fra mer radikale røster, slik som Miljøpartiet De Grønne (MDG). MDG har i dag den rollen Ap historisk hadde når det gjaldt arbeidernes rettigheter og sosiale goder. I dag dreier kampen seg også om økologiens rettigheter og økosystem-godene de gir alle borgere, uavhengig av klasse og sosial bakgrunn.

Vi i Norge bør benytte vår velstand, naturrikdom og vårt høye kompetansenivå til aktivt å styre omleggingen fra dagens fossiløkonomi til morgendagens bærekraftige velferdssamfunn. Her er Miljøpartiet De Grønnes 10 konkrete utfordringer til Støres nye Arbeiderparti:

1. Stans letingen etter mer olje og gass. Under Aps ledelse ble investeringene i norsk olje og gass firedoblet til over 200 milliarder per år. Todelinga i norsk økonomi har økt. Vil Støre fortsette risikable investeringer i oljeutvinning i stadig mer sårbare områder, med tilhørende klimagassutslipp?

2. Kutt utslipp nasjonalt. Kvotehandel var selve bærebjelken i Stoltenbergs klimapolitikk. Vil Støre fortsette å bruke det internasjonale kvotemarkedet - som i dag ikke virker etter planen - som unnskyldning for ikke å gjennomføre reelle utslippskutt her i Norge?

3. Innfør en norsk klimalov. En klimalov med forpliktende karbonbudsjetter vil ansvarliggjøre alle sektorer i samfunnet, gi næringslivet forutsigbarhet i klimapolitikken og bidra til utslippskutt. Vil Støre støtte innføringen av en klimalov i Norge?

4. Sats på havvind. Tross enorme vindressurser og unik kompetanse innen offshore, finnes ingen konkrete planer om teknologiutvikling eller utbygging av havvind i Norge. Vil Støre jobbe for at Norge blir en foregangsnasjon for havvindteknologi?

5. Trekk Statoil ut av tjæresand. Støre har gått inn for å trekke oljefondet ut av kull. Når vil Støre støtte De Grønne, AUF og flere av sine egne fylkeslag og trekke Statoil ut av finansielt risikable investeringer i skitten tjæresand?

6. Legg ned kulldriften på Svalbard. Den store klimaunnskyldningen til Norge for å drive med olje- og gassutvinning er å redde verden fra kull. Samtidig eksporterer Norge helt unødvendig to millioner tonn kull fra Svalbard. Vil Støre ta konsekvensen av egen klimaretorikk og bidra til å stenge gruvedriften som står for 10 prosent av Norges samlede klimagassutslipp?

7. Innfør en «klimaprosent». En klimaprosent, etter mønster av bistandsprosenten, kan gi 30 milliarder kroner hvert år til klimatiltak i utviklingsland. Pengene kan overføres fra oljefondet til FNs nyopprettede klimafond. Vil Støre være med på å få fart i de internasjonale klimaforhandlingene gjennom å tidoble den norske internasjonale klimainnsatsen?

8. Rens de store punktutslippene. Månelandingen til Ap havarerte. Teknologien for karbonfangst er nå moden, og må tas i bruk på de store utslippskildene i industrien for å kutte faktiske utslipp. Vil Støre jobbe for at de store punktutslippene må rense sine utslipp?

9. Bruk lovverket til utslippsreduksjon. I dag blir ikke forurensningsloven brukt til å stille strenge krav til CO2-utslipp. Vil Støre bidra til at forurensningsloven tas i bruk, slik den var ment da den ble innført?

10. Sett andre samfunnsmål enn vekst. Vi har i dag et materielt forbruk som tilsvarer nesten tre jordkloder, om alle skulle leve som oss. Ifølge Perspektivmeldingen er det private forbruket ventet å tredobles innen 2060. De vil gi høyt energiforbruk og store klimagassutslipp. Vil Støre gjøre noe for det flertallet i befolkningen som ønsker seg mer fritid framfor mer lønn? Dette er radikalt. Det er grønt, men også rødt. Det er verdig en ny messiansk lederskikkelse i Ap. Hva tror du, Støre?


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!