15-04-2013

En glipp i Aftenposten?

En konspirasjonstilhenger har skrevet en rapport som hevder at selve drivhuseffektens eksistens betviles i naturfaglige tidsskrifter. Rapporten var bestilt av et oljeselskap.

Slikt slipper vel ikke til i Aftenpostens kronikker, der det nesten er umulig å få innlegg på trykk? Men i en fersk kronikk i Aftenposten, 'Den tvilsomme utvilsomheten' (13.04.2013), skjer nettopp det.

Jeg lurer på om redaktøren vet hvem de slapp til: En mann som har stilt spørsmålet om 9/11 var 'et velregissert bedrag' fra de amerikanske myndigheters side (Samtiden, 'Et globalt bedrag? 11. september i kritisk lys' - lenke). Dette er også omtalt i Dagbladet (lenke). Disse artiklene er ganske megetsigende, og de forklarer ganske mye.

I Aftenposten har han nå fått en ny sjanse og et nytt tema å tenke høyt om. Han skriver om en internrapport, som han selv har skrevet (lenke), og som ikke er åpent tilgjengelig. Det er derfor vanskelig forutenforstående å vite hva han bygger sine uttalelser på.

SINTEF sin hjemmeside, der mannen jobber, fremkommer det at rapporten var bestilt av oljeselskapet Det Norske AS (lenke). Man kan jo spørre seg hvorfor et oljeselskap har bestilt en slik rapport.

En annen ting er at konklusjonene hans er helt fremmede for en klimaforsker og en som har vært tett innpå klimadebatten i mange år. Det finnes riktignok noen veldig få artikler i faglige tidsskrifter som bestrider at økt CO2 har konsekvenser for klimaet.

Men en gjennomgang av disse, viser at storparten av dem er blitt skrevet av folk som ikke har så lang erfaring innen klimaforskning, og at de er dårlig fundert.

En uvitenskapelige tro på alle andre forklaringer enn CO2 er ofte det som preger mye av motstanden mot ideen om en menneskeskapt global oppvarming. Og på konspirasjonsteorier. Nettopp det blir så godt beskrevet i Morgenbladet. Og her aner vi en rød tråd.

Skulle bare likt å visst hva Aftenposten tenkte på.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!