tone tellevik dahl

tone tellevik dahl

Vis bildetekst
Foto:

30-01-2018

En fremtid for Skjerven gård

Jeg mener absolutt Skjerven gård og andre såkalte «inn på tunet»-tilbud har en fremtid.

I Dagsavisen 18. januar får jeg et åpent brev fra Aud L. Krook, som skriver til meg på vegne av Venner av Skjerven gård. Skjerven gård ligger i Maridalen og har i åtte år tatt imot innbyggere med demens på ulike dagaktivitetstilbud på oppdrag fra Oslo kommune. Da kontrakten gikk ut i høst, tapte Skjerven gård anbudskonkurransen til fordel for en annen gård og stod dermed i fare for nedleggelse. Dette var et resultat av en ordinær anbudsprosess, gjennomført i tråd med regler om offentlige anskaffelser, som ikke har vært til politisk behandling. Krook og venneforeningen uttrykker i brevet at de er redd for fremtiden.

Jeg mener absolutt Skjerven gård og andre såkalte «inn på tunet»-tilbud har en fremtid. Dyr kan være som medisin for oss alle, ikke minst for mennesker med demens. Det har jeg selv sett og opplevd på besøk til Skjerven gård. Derfor har jeg besluttet at Oslo kommune skal lyse ut flere plasser til dagaktiviteter for innbyggere med demens, slik Skjerven gård tilbyr i dag. Jeg oppfordrer Skjerven gård til å legge inn tilbud på de nye plassene.

Vi har over 8000 innbyggere med demens i Oslo, og etter hvert som vi blir flere eldre i byen og lever lenger, må vi regne med at antallet med demens vil øke ytterligere. Selv om demens er en krevende sykdom, er det fullt mulig å skape livsglede, sterke øyeblikk og trygghet i livet, for eksempel gjennom ulike aktivitetstilbud. Det har Skjervne gård vist i praksis.

Men dette handler også om noe større: om verdier og hvilket syn vi skal ha på folk med demens. Rammes du av demens eller kognitiv svikt, har du fortsatt behov for å være deg selv og leve et liv der du kan stimulere egne interesser og behov. Du skal ha gode dager, og ikke fratas muligheten til å leve fullt og helt, selv om du opplever svikt i kropp og hode.

I 2015 gikk Arbeiderpartiet til valg på en omfattende reform av Oslos eldreomsorg. Reformen tar Oslo vekk fra en institusjonsbasert og stoppeklokkeorientert eldreomsorg til en aktiv alderdom der eldre får være sjef i eget liv. Tiltak for økt trygghet, livsglede og frihet er viktige elementer i reformen. Sammen med Oslos innbyggere vil vi gjøre byen vi alle er så glad i mer aldersvennlig. Jeg vil takke venneforeningen for at de har engasjert seg for Skjerven gårds fremtid.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!