09-11-2017

Elever skal ikke bortvises til ingenting

Jeg har tatt til orde for at elever som utøver vold i skolen skal kunne suspenderes med en gang. Det er fordi jeg tar elevenes og lærernes sikkerhet på alvor. Voldelige elever skal ikke være på skolen. Det er ikke bra for noen.

Jeg har samtidig understreket at elever som blir suspendert eller bortvist i Osloskolen, ikke skal bli bortvist til ingenting. Det hjelper verken dem eller samfunnet de uansett skal være en del av. Derfor er jeg helt enig i det mobbeombudet, elev- og lærlingombudet og Elevorganisasjonen i Oslo skriver i Dagsavisen 2. november: «bortviste elever blir ikke borte».

Overfor fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim har jeg allerede foreslått en viktig endring i opplæringsloven: oppfølgingstjenesten i kommunene, som har ansvaret for å følge opp elever som står utenfor videregående skole, skal få ansvar for å koordinere og utvikle støttetilbud til elever som blir suspendert eller bortvist, også elever som kun er borte i kortere tid. Det kan være behandlingstilbud for aggressiv og utagerende atferd. Det kan være alternative opplæringsarenaer, som gjør at elevene får opplæring et annet sted og på en annen måte enn i våre ordinære skoler.

Abildsø gård er et eksempel på et alternativt tilbud for ungdom som mistrives på skolen, som kan gi dem motivasjon og mestring, uten at de mister tilknytningen til sin vanlige skole. Dette handler ikke om ekskludering og stigmatisering, men om å møte de elevene som mistrives i skolen, og som også har utøvd vold, med et alternativ.

Vi skal ikke gi opp noen elever, slik Frps Christian Tybring-Gjedde har tatt til orde for. Men skal vi klare å få alle elever inn i et positivt spor, må vi gjøre skolesystemet langt mer fleksibelt enn det er i dag. Det håper jeg kunnskapsminister Asheim er villig til å hjelpe oss med.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!