ANNONSE

16-02-2017

EØS-avtalen setter ferjemannskap på land

Regjeringen foreslår færre begrensninger for passasjerskip i Norsk Internasjonalt skipsregister (NIS). Årsaken er EØS-avtalen, og resultatet er færre norske arbeidsplasser.

I NIS er det åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår, i tråd med EUs utstasjoneringsdirektiv. Hittil har det vært forbudt for passasjerskip som går i fast rute mellom en norsk og en utenlandsk havn eller mellom nordiske land å være registrert i NIS.

Regjeringens forslag medfører at disse skipene nå kan registreres i NIS. Dermed kan Color Lines Kiel-ferjer flagge til NIS fra det ordinære norske skipsregisteret, NOR, hvor norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder. De kan da erstatte dagens mannskap med utenlandsk mannskap på billigere vilkår.

Næringsminister Monica Mæland begrunner regelendringen med at dagens praksis strider mot EØS-avtalen. I februar i fjor åpnet EFTAs overvåkingsorgan, ESA, sak mot Norge. ESA mener at forbudet er i strid med fri flyt av tjenester i EØS. Dette er enda et eksempel på at EØS og ESA trumfer norske bestemmelser, og påvirker norske lønns- og arbeidsvilkår negativt.

Regjeringen begrunner forslaget med at det vil hindre utflagging av norske skip. Dette er et merkelig argument, siden en omregistrering i NIS vil ha samme effekt for sjøfolkenes jobber og lønns- og arbeidsvilkår som en utflagging. Ifølge Norsk sjømannsforbund står nesten 700 norske ansatte på Color Lines rute mellom Oslo og Kiel i fare for å miste jobben.

Nei til EU er kritisk til at regjeringens «løsninger» for å hindre utflagging tvert imot bidrar til sosial dumping. For å sikre fremtiden til norsk sjøfart er det nødvendig at det fortsatt drives opplæring og rekrutteres norske sjøfolk på norske skip.

Regjeringen må finne andre løsninger som gjør det mulig med konkurransedyktig drift i Color Line uten at vi mister 700 arbeidsplasser i Norge. Vi kan ikke la EØS-avtalen sende enda flere ut i arbeidsløshet.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!