11-01-2018

Drept i 22 land

Stadig flere menneskerettsforkjempere utsettes for angrep, viser en ny rapport fra Amnesty.

Det er 20 år siden FN anerkjente menneskerettsforkjemperes særskilte rett på beskyttelse, og som avgjørende promotører og forsvarere av menneskerettighetene. Dessverre har handlingsrommet for fredelige aktivister krympet, og forfølgelsen tiltatt i land etter land.

I praksis er dette et frontalangrep på retten til å forsvare menneskerettighetene, initiert av blant annet statlige myndigheter og væpnede grupper. Denne undertrykkelsen tar nye og snikende former. Ved å mistenkeliggjøre menneskerettsforkjempere, for eksempel som terrorister, legitimerer myndigheter overvåking, protestforbud og annen undertrykkelse. Hele økosystemet for maktkritikk blir undergravd.

Rapporten dokumenterer at i 2016 ble menneskerettsforkjempere drept i minst 22 land. I 63 land opplevde de svertekampanjer. I 68 land ble de arrestert eller anholdt. I 94 land ble de truet eller angrepet.

Situasjonen er en god indikator på hvor sterkt demokratiet står. Statene trenger korrektiv fra menneskerettsforkjempere, og må aldri få gjemme seg bak ambisjoner om økonomisk utvikling. Makt korrumperer, og må splittes for at framgang skal være stabil. Solide systemer for åpen samfunnsdebatt og kritikk av makthavere er derfor en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Norge spilte en nøkkelrolle for å få oppdatert FN-resolusjonen om menneskerettsforkjempere i desember. Mens land som Kina tidligere motarbeidet resolusjonen, har de nå gått med på tydelige formuleringer om betydningen av menneskerettsforkjempere. Et viktig steg i riktig retning. Amnesty utfordrer Norge til å ta globalt lederskap også når resolusjonen iverksettes. Det innebærer at Norge inviterer til dialog med Russland, Kina og andre land der vi har næringsinteresser. Norges bistandsland, som Etiopia og Tanzania, må utfordres på situasjonen der.

Kampen for å beskytte menneskerettsforkjempere dreier seg ikke kun om ytringsfrihet; de spiller også en viktig rolle for samfunnet som helhet. I kraft av å kjempe for menneskerettigheter forsvarer de ikke bare egne hjertesaker, det være seg urfolks rettigheter, seksuelle minoriteter eller miljøbeskyttelse, men holder også døren åpen for andre som kan fremme sine saker. Slik bidrar de til å sikre en maktkritikk som er i alles interesse.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!