04-05-2017

Diskriminering innen bistand

Hvert år dør 1,2 millioner funksjonshemmede på grunn av fattigdom og underernæring. Det kan vi gjøre noe med.

Bistand veiledes av menneskerettighetene, likevel blir funksjonshemmede diskriminert. En funksjonsnedsettelse kan lede til fattigdom, og fattigdom kan lede til en funksjonsnedsettelse. Noe som er spesielt merkbart i utviklingsland.

En rapport fra Verdensbanken og WHO viser at cirka en milliard mennesker lever med en funksjonsnedsettelse. Minst 200 millioner av dem er ekstremt fattige. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk dør 1,2 millioner funksjonshemmede hvert år på grunn av fattigdom og underernæring.

Norads evaluering av norsk bistand mellom 2000 og 2010 avslører at mindre enn 1 prosent av norsk bistand går til å forbedre funksjonshemmedes hverdag. Det er påfallende med tanke på den klare sammenhengen mellom fattigdom og funksjonsnedsettelse.

Fem år senere skulle man tro at myndighetene hadde tilrettelagt for at flere bistandsaktører jobber etter en mer inkluderende tilnærming. Selv om Norge ratifiserte FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i 2013, er det fremdeles ingen handlingsplan for hvordan Norge har tenkt å følge opp konvensjonen.

En studie i Uganda av Norges Handelshøyskole viser at funksjonshemmede som deltar i låne- og sparegrupper har bedre økonomi, men også bedre selvfølelse og håp for fremtiden. Ved å ha spart et lite beløp over flere år, har mange med funksjonsnedsettelse endelig blitt selvstendige. De har mer respekt i samfunnet og møter færre fordommer. De kan fø sine barn og gi dem skolegang, som igjen fører til færre fattige. Riktig bistand nytter.

Selv om Stortingets handlingsplan lar vente på seg, så kan bistandsmiljøet ta grep. Først må vi innse at om menneskerettighetene skal bli universelle, så må rettighetene for folk med funksjonsnedsettelser bli det først. Bare da kan vi effektivt bekjempe fattigdom.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!