29-05-2018

Digitalisering som drivkraft for inkludering

Digitalisering kan være til glede for verdens fattige, ikke minst funksjonshemmede. Med smart satsing kan digitalisering bidra til både bedre læring og en enklere hverdag for mange funksjonshemmede i utviklingsland.

Nikolai Astrup skriver i Dagsavisen 24. mai at Utenriksdepartementet jobber med en digitaliseringsstrategi for bistanden. Dette er gledelig.

I arbeidet med digitaliseringsstrategien håper vi Utenriksdepartementet tar inn over seg potensialet teknologien har for å hjelpe noen av de som ofte utelates i vanlig bistand – nemlig funksjonshemmede.

Den nye teknologien vi har tilgang på i Norge betyr at funksjonshemmede kan være mer selvstendige, mer produktive og generelt friere til å gjøre det vi vil. Noe av teknologien er spesialiserte produkter slik som leselister som gir blinde mulighet til å bruke PC. Men i tillegg har mange smarttelefoner og nettbrett i dag innebygde funksjoner som kan gjøre innholdet mer tilgjengelig både for svaksynte, døve og folk med redusert bevegelighet. Dette finnes i noen, men ikke alle produkter – så her kreves det bevissthet i innkjøpsfasen.

Slike tilgjengelighetsfunksjoner kan være forskjellen som avgjør om en svaksynt elev i et overfylt klasserom klare å følge undervisningen eller dropper ut.

Det siste året har vi sett økende oppmerksomhet om funksjonshemmede i bistanden. Storbritannia leder an, og har, som uttrykt av utviklingsminister Penny Mordaunt, plassert funksjonsnedsettelse i hjertet av sin utviklingsstrategi. 24. juli arrangerer Storbritannia for første gang et toppmøte om funksjonshemmede i bistandssammenheng.

Britene har innsett det store potensialet for å bruke teknologi som er nyttig for funksjonshemmede. På det planlagte toppmøtet skal teknologiselskaper, regjeringer og bistandsorganisasjoner komme sammen for diskutere hvordan teknologi kan brukes for å sikre at funksjonshemmede inkluderes i samfunnet.

Vi håper også Utenriksdepartementet og utviklingsminister Nikolai Astrup ser potensialet digital teknologi har for å gi funksjonshemmede et bedre liv i tråd med globale krav og målsettinger, og at dette reflekteres i den nye digitaliseringsstrategien for norsk bistand.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!