04-09-2017

Derfor støtter Besteforeldrene klimasøksmålet

Besteforeldrenes klimaaksjon har nå gått inn som partshjelper i søksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace Norge har reist mot staten. Vi gjør dette fordi vi ser det som helt nødvendig.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Finn Bjørnar Lund, nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon

 

Helt siden vi ble stiftet i 2006 har Besteforeldrenes klimaaksjon øvet påtrykk på politikere og regjeringer for å sørge for at våre barn skal få en fremtid som ikke preges av at klimaet er i ferd med å løpe løpsk, og at vår generasjon ikke har tatt vårt ansvar for å snu utviklingen.

Høsten 2006 sa vi i et opprop som ble trykket i flere aviser at menneskeskapte klimaendringer er i ferd med å påføre ugjenkallelige skader på livsmiljøet. Oppropet var den gang undertegnet av tidligere statsminister, tidligere finansminister, tidligere partiledere, sammen med en rekke andre engasjerte besteforeldre. Vi krevde og krever at vi må få en troverdig klimapolitikk som viser at regjeringen baserer sin politikk på forskningsbasert kunnskap, på FNs klimapanel og på det klare budskapet fra Cicero Senter for klimaforskning: tiden er knapp, handlingsrommet er i ferd med å lukke seg.

Vi har forsøkt alle muligheter for å nå frem til politikerne. Vi har vist til Grunnloven, som ble revidert i 2014, hvor myndighetenes plikt til å sørge for bærekraft er forsterket. Vi har pekt på Parisavtalen, som forplikter Norge til handling. Vi har forsøkt med alle fredelige midler å få til en dialog om dreining av politikken slik at vi kan se våre barn og barnebarn i øynene og si: «se, vi gir dere en del av en klode dere kan vokse opp i som ikke er særlig dårligere i stand enn det vi selv i sin tid hadde». Tilsynelatende har lite nyttet. Presumptivt ansvarlige politikere snakker om bærekraftig utvikling uten å nevne at olje- og gass-virksomhet i nye felter ikke er bærekraftig. Klimaforskernes advarsler blir tydeligere og sterkere. Det er åpenbart at vi raskt må begrense klimagassutslippene som har medført at temperaturen stiger. Vi vet hva som medfører temperaturstigningen: forbrenning av olje, gass og kull.

Når regjeringen utlyser 23. konsesjonsrunde som åpner for mulig olje- og gassleting i svært sårbare områder reagerer vi og mange andre med forferdelse og sinne. Regjeringen bryter med mål og prinsipper i Parisavtalen og vår egen grunnlov. Til slutt saksøker Greenpeace og Natur og Ungdom staten, en sak som Oslo tingrett skal behandle november i år. Til dette svarer regjeringen sommeren 2017 med å utlyse 102 nye utvinningsblokker hvorav hele 93 blokker ligger i Barentshavet.

Besteforeldrenes klimaaksjon bestrider politikernes rett til å handle stikk i strid med klimafaglige råd ved å åpne for mer olje- og gassleting som setter livsgrunnlaget til våre barnebarn i fare. Vi støtter derfor Greenpeace Norge og Natur og Ungdom i deres argumentasjon og er glad for muligheten til å gå inn som partshjelper i rettsaken mot staten. At både tidligere høyesterettsdommer, advokat Ketil Lund har sagt seg villig til å bistå oss, viser alvoret i saken.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!