18-01-2016

Den globale ulikheten

Til tross for stadige taler om behovet for å få gjøre noe med ekstreme globale forskjeller, viser en fersk rapport fra Oxfam at gapet mellom den fattigste og den rikeste delen av verden bare fortsetter å øke. Med full styrke.

Av rapporten, som Dagsavisen omtaler i dag, går det fram at et lite mindretall på 62 personer eier like mye som den fattigste halvdelen av jordas befolkning. Som om dette ikke var ille nok i seg selv, viser rapporten at tallet har falt kraftig de siste årene: For ett år siden var det snakk om 80 personer. Tilbake i 2010 var det snakk om 388. Mens de 62 rikeste ifølge rapporten har økt sin formue med 40 prosent over fem år, har den fattigste halvdelen blitt 40 prosent fattigere i samme periode.

Disse tallene bekrefter en velkjent utvikling. Forskjellene øker. Globalt, og innad i land. Dette ble også grundig dokumentert av Thomas Piketty, som i «Kapitalen i det 21. århundre» tok et kraftig oppgjør med utviklingen i USA og europeiske land de siste tiårene. Rapporten fra Oxfam er likevel en kraftig påminning om hvor enorme de globale forskjellene faktisk er, og behovet for en offensiv politikk for å snu denne utviklingen.

Som Oxfam påpeker er også dette avgjørende for å nå et mål om å utrydde fattigdommen i verden. Skal man lykkes med et slikt mål må det gjøres noe med det stadig større gapet mellom fattig og rik, og det må tas av formuene til de rikeste. I dette arbeidet viser organisasjonen blant annet til betydningen av kampen mot skatteparadisene. Dette er sentralt og viktig. Kapitalflukt og skatteunndragelser er i dag et enormt globalt problem.

Når rike enkeltpersoner og multinasjonale selskaper snor seg unna ved å plassere pengene i skatteparadiser, ranes fattige land for milliardbeløp. Dette er penger som kunne ha blitt brukt på utdanning, helse og andre velferdstjenester, men ender hos noen av verdens rikeste. Å trappe opp arbeidet mot skatteparadiser må derfor være et av flere svar på økende global ulikhet.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!