24-02-2016

De har sett seg lei

I 20 år har noen av oss pekt på at norsk rovviltforvaltning er fundamentert i en feiltolking av Bernkonvensjonen. Da som nå blir vi anklaget for å "angripe" og "så mistillit til" Bernkonvensjonen.

Nå sist er det fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundert, Arnodd Håpnes, som har sett seg lei. Før det var det stortingsrepresentant Eva-Kristin Hansen  i Stortingets spørretime for en uke siden. 

Mej jeg og flere er også lei og har grunn til det. I 1996 skrev forfatterne av St.meld. nr 35 (1996-1997) at Norge gjennom undertegnelsen av Bernkonvensjonen var forpliktet til å bygge opp egne levedyktige bestander av store rovdyr  innenfor Norges grenser. Da hadde allerde de samme byråkratene i departement og direktorat  i lang tid lagt føringene  til rette ved å innføre begrepet "levedyktige bestander i Norge" i viltlovens vedtekter og i et forslag til landsplan for rovvilt-forvaltning fra 1985. Opportunistiske og kunnskapsløse politikere lot byråkratene ta styring og gadd ikke engang å lese de brevene fra Bernkonvensjonens general-sekretær som de selv henviste til i stortingsdebatten om rovviltmeldinga. I stedet adopterte de de utlegninger av innholdet som miljøbevegelsens representanter i og utenfor de statlige kontorer ga til beste - i strid med de faktiske forhold. 

Nå er plikten til nasjonale levedyktige bestander avslørt som myte, men så sent som i Soria Moria-erklæringen var det ennå god latin. Riktignok innførte statssekretæren i Miljøverndepartementet, en tidligere leder av naturvernforbundet nytale og ga beskjed om at "i Norge" heretter skulle leses som "i Skandinavia", det skal hun ha. Men også dette var bare et ledd i forsøket på å konsolidere status quo. "Re-wilding" av det norske kulturlandskapet får vi nok, dessverre, men da mer pga fravær av politikk enn som resultat av bevisst satsing. Ulv i hele Norge kan de se langt etter. Fremdeles skal 95% av norsk natur være herlig uten ulv.
 
Nå vil de forlikte at 2011 skal være rovviltdebattens År Null, slik at de eneste meningsberettigede er de som vil bidra til å sette forliket - eller de ulike fortolkningene av det - ut i livet. Det kaller de å "se framover". For de store strategene er rovvilt fremdeles bare forhandlingskort om framtidige regjeringskonstellasjoner.

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!