04-12-2017

Dagsavisen og rovviltforvaltningen

I 2001 snudde Miljøverndepartementet opp/ned på den fortolkning av Bernkonvensjonen som et flertall på Stortinget hadde lagt til grunn for vedtaket om å godkjenne rovviltmeldingen i 1997.

Det skjedde i form av et prosedyreopplegg for behandlingen av en klage vedrørende felling av ulv. Under den etterfølgende rettssaken for Oslo byrett hevdet Regjeringsadvokaten at myndighetene alltid hadde ment at Norge ikke var forpliktet til å bygge opp egne levedyktige bestander..
Dette burde ha framstått som en sensasjon på bakgrunn av den debatt som var ført siden slutten av åttitallet og de dokumentene som forelå ved behandlingen av stortingsmeldingen i 1997 - og av den faktiske debatten i Stortinget.
Men det var ikke en eneste norsk avis eller noen av de to TV-kanalene med erklært samfunnsoppdrag som refererte premissene for rettens kjennelse, langt mindre kommenterte den. De var bare opptatt av at ni fredede ulver nå skulle felles og å formidle saksøkernes påstander om "utryddelse av en truet art".
Stortinget fikk aldri noen tilbakemelding om nytolkingen.
Saken er like aktuell i dag, sett på bakgrunn av nye rettssaker vedrørende uttak av ulv.
Kan Dagsavisen nå tenke seg å gå inn i hva som egentlig skjedde den 16. februar 2001? 

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!