Den Norske Opera & Ballett har slitt med skyhøye pensjonskostnader. FOTO: MIMSY MØLLER

Den Norske Opera & Ballett har slitt med skyhøye pensjonskostnader. FOTO: MIMSY MØLLER

Vis bildetekst
Foto:

10-02-2018

Dårlig politisk håndverk

Politikk drives av ideologi, av et brennende ønske om å forandre verden – eller i det minste en liten del av den - og oftest av et oppriktig ønske om å gjøre det rette. Politikk er også det muliges kunst. Men litt for ofte de siste årene har Kulturdepartementet forsøkt seg på det umuliges kunst.

Vi kunstnere vet at det som regel ikke holder med kun en fantastisk kunstnerisk idé, med en genial visjon, en fantastisk låt, en scenografi som overskrider virkeligheten eller en koreografi som selv Balanchine ville ha måpt over. Uten en perfeksjonert teknikk, og uten et meget godt håndverk i bunn vil selv det beste kunstneriske konseptet falt til jorden som en død spurv.

Slik er det også i politikkens verden. Politikk drives av ideologi, av et brennende ønske om å forandre verden – eller i det minste en liten del av den - og i hvert fall her i landet av et oppriktig ønske om å gjøre det rette. Men politikk er også det muliges kunst, og litt for ofte har det de siste årene vist seg at Kulturdepartementet har forsøkt seg på det umuliges kunst.

For MFO og for våre medlemmer har det medført mye unødvendig uro, og for oss i MFOs administrasjon mye unødvendig arbeid. Vi diskuterer gjerne politikk med den til enhver sittende regjering, og vi har kjempet med og mot kultur- og forsvars- og kunnskapsministere fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk.

Men vi vil gjerne unngå å bruke alt for mye tid på å rydde opp i dårlig politisk håndverk. Det er spesielt på to viktige områder jeg mener mye kunne vært unngått med bedre håndverk. Det første er rotet rundt Kulturtanken. I opprettelsen av den var ett av de viktigste poengene at vi i kulturorganisasjonene nå skulle få én motpart å forhandle lønn- og arbeidsvilkår med. Og den parten skulle være Kulturtanken. En god idé, problemet var at den var umulig å gjennomføre. Som vi tidlig påpekte; en etat under et departement har ikke - og kan ikke ha - mandat til å forplikte kommuner og fylkeskommuner, det er det bare deres hovedorganisasjon KS som kan gjøre. En håndverksmessig glipp som et departement absolutt burde være i stand til å finne ut av selv. 

Så er det rotet rundt forslaget til ny åndsverkslov. I høringsnotatet fra departementet var det lagt opp til små justeringer på de viktigste grunnprinsippene i bestemmelsene. Kunstnerorganisasjonene var da også stort sett tilfredse med tankegangen og de visjonene som lå til grunn i dette notatet. Disse var, etter vårt syn, i tråd med de lange tradisjonene vi har hatt hvor de forskjellige interessene rundt opphavsretten og utnyttelse av denne blir fornuftig balansert. 

Så viser det seg at i det forslaget som departementet oversendte Stortinget var det gjort store og grunnleggende endringer i noen av paragrafene. Endringer som ikke hadde blitt berørt i høringsnotatet. Vi hadde derfor heller ikke fått anledning til å kommentere disse endringene i den ordinære høringsrunden, og ble derfor nødt til å sette i gang ett stort apparat for å forsøke å påvirke Stortinget. Og å påvirke Stortinget det gjør vi ofte, det er en del av våre arbeidsoppgaver. Men i denne saken mener vi at departementet bidro til en dårlig saksbehandling, vi kunstnerne følte oss ført bak lyset, og vår tillit til departementet og kulturministeren ble svekket.

Departementets handlemåte førte da også til at Stortinget mente at saken var for dårlig forberedt til at de kunne behandle den på en forsvarlig måte, og valgte derfor å utsette hele lovbehandlingen med nesten ett år.

Ett av mine ønsker for dette året er at spesielt Kulturdepartementet lytter bedre til oss kunstnere.  Godt håndverk har alltid vært grunnlaget for å nå sine mål, enten det dreier seg om kunst eller politikk. Jeg tror vi kan ha et og annet å lære hverandre, men da må det dialog til. Og hvis departementet ønsker, har de jo en gylden mulighet til å vise oss at de kan være gode håndverkere i det videre arbeidet med for eksempel Operapensjonsloven. Bare et forslag. 


kultur åndsverklov kulturtanken opera stortinget kulturdepartementet

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!