19-10-2017

Byrådet styrker økonomien i Osloskolen

De som sjekker byrådets budsjettforslag, som er tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider, vil finne ut at det faktisk er Høyres Saida Begum dikter.

I 2011 innførte Høyre-byrådet en ny regel for Osloskolen. Regelen gikk ut på at ingen nye elevplasser skulle fullfinansieres. Skolene fikk i stedet overført 80 prosent av kostnadene for nye elever, samtidig som det var en massiv vekst i elevtallet. Det sier seg selv at det å skulle drive 20 prosent billigere enn tidligere, får konsekvenser. 116 millioner kroner ble ifølge Utdanningsetatens konsekvensanalyse «spart» gjennom den nye kuttregelen de fire siste årene Høyre styrte Oslo kommune (2011–2015).

Høyres Saida Begum hevder i Dagsavisen 5. oktober at pengene som ble «frigjort» ble brukt til «ekstra innsats til skoler med større utfordringer». Det er feil. Kuttregelen gjaldt alle osloskoler og skoler med utfordringer ble absolutt ikke beskyttet. De politiske satsingene til Høyre-byrådet var på kun 28 millioner kroner, og samlet sett gikk Osloskolen 292 millioner kroner i minus under Høyre-byrådets siste fire år.

Begum hevder videre at «det forrige byrådet med Høyre i spissen» foreslo å øke betalingen til 85 prosent i sitt budsjettforslag for 2016. Også dette er feil. Høyre-byrådets budsjettforslag, som ble lagt frem i september 2015, la opp til å videreføre kuttpolitikken med 80 prosent betaling for alle nye elever også i 2016.

Etter valget i 2015 gjorde det nye byrådet med Arbeiderpartiet, SV og MDG endringer i Høyre-byrådets 2016-budsjett. Én av endringene vi gjorde, var å oppheve 80 prosent-regelen og starte opptrappingen mot vårt mål om fullfinansierte skoleplasser. Fra 1. januar 2016 økte betalingen til 85 prosent av kostnadene, og fra 1. januar 2017 har byrådspartiene og Rødt skrudd betalingen opp til 100 prosent betaling. Fullfinansieringen er videreført i 2018 og i årene fremover.

Begum er ikke snauere enn at hun omtaler byrådets politikk som «dikt og forbannet løgn», og sier jeg kommer med «spinnville påstander». Men de som sjekker byrådets budsjettforslag, som er tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider, vil finne ut at det faktisk er Begum som er dikteren.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!