ANNONSE

30-09-2013

Borgerlige 
jernbaneløfter

For Jernbane forventer at en ny borgerlig regjering vil innfri løftene om å bevilge mer penger til jernbane og kollektivtrafikk.

Alle de borgerlige partiene vil plusse på Nasjonal transportplan 2014-2013 som regjeringen Stoltenberg la fram i april. Om den rødgrønne regjeringen hadde fått fortsette ville den som årlig gjennomsnitt bevilget 7,5 mrd. til drift, vedlikehold og fornyelse og investert 9,2 mrd. i ny jernbane.

Frp og Høyre vil begge øke investeringene med 1,5 mrd. årlig. Høyre vil også dele økningen på lokal kollektivtransport og belønningsordningen. KrF og Venstre plusser på hhv. 0,6 mrd. og 2,25 mrd. årlig til både drift, vedlikehold, fornyelse og investeringer.

Alle partiene har lovet å bygge dobbeltspor i IC-triangelet på Østlandet på fastsatt tid; Frp og Venstre innen 2025, KrF innen 2026 og Høyre Indre IC innen 2024.

Alle partiene vil også øke bidraget til belønningsordningen for kollektivtrafikk. Når det gjelder tilskudd til investeringer i bybaner, så peker 50 prosent statlig andel seg ut som en felles norm for de fire borgerlige partiene. Det felles løftet den 29. mai om 50 prosent tilskudd til bygging av Fornebubanen synes å stadfeste det.

Jernbanen og kollektivtrafikken er viktige forutsetninger for grønn vekst. De må til for å opprettholde og helst bedre framkommeligheten og den lokale miljøkvaliteten i ei tid hvor befolkningen øker, spesielt i storbyregionene. Med høy energieffektivitet og lave utslipp må økt andel Jernbane og kollektiv til for å nå klimamålene. Med sin arealgjerrighet må de også til for å dempe tendensen til å spre bebyggelsen utover og bygge ned verdifull natur og matjord. Med Norges lange avstander innenlands og til våre viktigste handelspartnere er dessuten gods på jernbane den beste måten å frakte store mengder gods raskt og til en akseptabel kostnad for miljøet og for vår konkurranseevne.

Derfor er det viktig at en ny regjering fører en forutsigbar politikk og viser vilje til å satse på jernbane og kollektivtransport. Dette handler nettopp om tillit. Kundene velger jernbane og kollektiv om de kan stole på tilbudet. Samtidig er jernbanen og kollektivsystemene avhengig av stabile og forutsigbare rammer for å kunne yte.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!