ANNONSE

05-11-2014

Borgens ­bomskudd

Svaret er ikke å kaste vrak på det vi har, men å forbedre et av få tiltak verden faktisk er enige om.

Erling Borgen retter skarp kritikk mot regjeringens klimapolitikk i Dags­avisen 3. november, og spesielt at regjeringen vil fortsette å kjøpe FN-godkjente klimakvoter i utviklingsland. Borgen har helt rett i at klima­kvoter ikke kan være en erstatning for å kutte utslippene hjemme. Det betyr ikke at kvotene er verdiløse av den grunn.

Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å bidra til en grønn omstilling hjemme og ute, og har en unik mulighet til å vise at høy levestandard lar seg kombinere med lave utslipp. Derfor har regjeringen startet arbeidet med å hente inn det klimapolitiske etterslepet etter den rødgrønne regjeringen. Milliardsatsing på miljø- og klimateknologi, bedre rammebetingelser for fornybar energi, 50 pst statlig finansiering av store kollektivprosjekter i byene, raskere utfasing av fyring med fossil olje, etablering av en rettighetsfestet ENØK-ordning for husholdningene, nye planretningslinjer for miljøvennlig byutvikling, videreføring av fordelene for nullutslippsbiler og flere avganger og nye vogner på jernbanen er blant de viktigste virkemidlene regjeringen har foreslått. Det er bra at mange er utålmodige etter enda flere tiltak, men i sum representerer regjeringens opplegg et taktskifte i norsk klimapolitikk sammenlignet med den forrige regjeringen.

Samtidig har Norge gode muligheter for å bidra til utslippskutt utenfor landets grenser, i tillegg til å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Derfor styrkes regnskogsatsingen ytterligere i 2015-budsjettet. Det er bra for klima, biologisk mangfold og urfolk. Vi styrker Norfund med 1,5 mrd. kroner, herunder Norfunds betydelige satsing på fornybar energi i utviklingsland. Og vi kommer til å bidra til klimatiltak gjennom kjøp av FN-godkjente klimakvoter.

Borgen har helt rett i at systemet ikke er perfekt, og det finnes eksempler på at for mye av pengene forsvinner i byråkrati. Enkelte prosjekter burde sannsynligvis ikke vært godkjent. Samtidig er det en av de få mekanismene som finnes for å bidra til klimatiltak i utviklingsland. Svaret er ikke å kaste vrak på det vi har, men å forbedre et av få tiltak verden faktisk er enige om. FNs kvotesystem har utløst 7.000 tiltak i utviklingsland de siste årene - innenfor fornybar energi, skogplanting og mange andre gode tiltak. Det er positivt selv om systemet ikke er perfekt.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!