gårdsbesøk: PR-messig ble besøket på gården på Kløfta en fiasko. Verken statsminister Solberg eller landbruksminister Dale hadde noe nytt å si, skriver Arne Strand.FOTO: TROND REIDAR TEIGEN/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

11-08-2018

Bondefiendtlig regjering

Stortingets flertall vil gi bøndene krisehjelp.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) overrasket da han tidligere i år for første gang i Solberg-regjeringens historie ble enig med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om jordbruksavtalen. Spørsmålet ble stilt om Dale sto for en mer bondevennlig linje enn forgjengeren Sylvi Listhaug (Frp). Svaret er nei. Det viser hans nøling med å gi livsnødvendig økonomisk hjelp til bøndene etter den katastrofale tørkesommeren. Bøndenes organisasjoner fortviler og setter sin lit til at flertallet på Stortinget ordner opp. Regjeringen kan de ikke stole på.

Da oljeprisen stupte og oljenedturen traff Vestlandet og Sørlandet hardt for noen år siden, sendte regjeringen pakker fullstappet med penger for å hjelpe landsdelene som fikk store problemer med sterkt stigende ledighet i oljenæringen. Statsministeren og finansministeren skrøt av krisepakkene under fjorårets valgkamp. Pakkene hadde utvilsomt bidratt til å få ledigheten ned.

Når landbruket blir truffet av en like omfattende økonomiske krise på grunn av tidenes verste tørkesommer, nøler regjeringen med å gi penger. Det er forskjell på oljearbeidere og bønder. For finansminister Siv Jensen (Frp) er oljearbeiderne en inntektspost på statsbudsjettet. I hennes øyne er bønder bare en utgiftspost. Slik Frp ser det er det for mange bønder i dette landet. Derfor er det i grunnen bare bra at noen bønder tørker bort.

Statsminister Erna Solberg og Jon Georg Dale dro onsdag på landet for å se hvor ille det står til. PR-messig ble besøket på gården på Kløfta en fiasko. Siden verken statsminister Solberg eller landbruksminister Dale hadde noe nytt å si, var pressefolkene mer opptatt av fiskeriministerens Iran-tur enn statsministerens og landbruksministerens dagstur.

Regjeringen har i det hele tatt hatt en dårlig uke. To ferske meningsmålinger viser klart rødgrønt flertall. På TV 2s måling får Frp sin laveste oppslutning på nesten tre år. Partiet går tilbake 2,3 prosentpoeng til 10,1 prosent. Fiskeriminister Per Sandberg har bidratt sterkt til nedgangen. Landbruksminister Dales opptreden vil ikke stanse tilbakegangen. Bøndenes viktigste parti, Senterpartiet, går like mye fram som Frp går tilbake. Sp har 13,6 prosent og er dermed større enn Frp.

Hele verdikjeden, fra råvarer til de ferdige matvarene på forbrukernes bord, rammes hardt når regnet uteblir. Matindustrien er landets største landbaserte næring med 46.000 ansatte. Hjelp til bøndene er derfor hjelp til en hel næring. Avlingssvikten i landbruket i år kan gi et tap på 5,5 milliarder kroner. Bøndene har ikke økonomisk rygg til å bære det tapet. Landbruksnæringen har behov for krisehjelp slik oljenæringen fikk under oljekrisen.

Mens vi venter på regjeringen, reagerer opposisjonen på Stortinget. Et flertall på Stortinget vil presse landbruksministeren til å bla opp friske penger. Ap, KrF, SV og Sp er enige om at det trengs mer støtte enn det som ligger i jordbruksavtalen. Tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug måtte finne seg i at stortingsflertallet et år dikterte jordbruksoppgjøret. Hvis ikke Dale raskt kommer på andre og bedre tanker når det gjelder krisehjelp til bøndene, vil han oppleve den ydmykelsen det er at opposisjonen tar makten fra ham og vedtar en krisepakke.

Regjeringen virker heller ikke særlig bekymret for krisens bakteppe, nemlig klimaendringene. Det er ikke sikkert at 2018 er et unntaksår for jordbruket. Det er mer sannsynlig at sommeren i år blir den nye normalen. Une Bastholm, talsperson i Miljøpartiet De Grønne, slo alarm i Dagsavisen torsdag. Hun hevdet at dårlig matsikkerhet er den største trusselen Norge står overfor. «Påvirkningen klimaet har på matproduksjonen vår, er en større sikkerhetstrussel enn Putin, Trump og terror».

Klimaendringenes betydning for matproduksjonen har vært underspilt i debatten. Stortinget, regjeringen og landbruket må legge en plan for hvordan matproduksjonen kan tilpasses framtidens klima. I mellomtiden må bøndene få en solid økonomisk støtte for å overleve den akutte krisen.


nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!