ANNONSE
BOMPENGER: 1. oktober økte bompengesatsene i Oslo kraftig.

BOMPENGER: 1. oktober økte bompengesatsene i Oslo kraftig.

Vis bildetekst
Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

05-12-2017

Bompenger til besvær

Hvis grunneierne bidrar mer til Oslopakke 3 kan bomtakstene i Oslo­ringen senkes.

(Forfatterne er henholdsvis partner og manager i Oslo Economics).

Taksten for å passere bompengestasjonene i og rundt Oslo økte kraftig fra 1. oktober. Det koster nå 59 kroner for en dieselpersonbil å passere bommen i rushtid, 49 kroner utenfor rushtid. Takstendringene har ført til protester og demonstrasjonstog.

Det primære formålet med bompengene er å finansiere veg- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus. Det er planlagt en rekke investeringsprosjekter i området, og mange har høy kostnadsramme – blant annet ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta og ny T-banestrekning fra Majorstua til Fornebu. Økningen i bompenger er i all hovedsak gjort for å dekke utgiftene til prosjektporteføljen. Byens befolkning blir nå med andre ord stilt overfor prisen for de planlagte veg- og kollektivprosjektene.

Prisøkningen reiser noen fordelingspolitiske og økonomiske spørsmål: Er regningen for veg- og kollektivprosjektene fordelt riktig mellom gruppene som drar nytte av investeringene? Har byens befolkning samlet sett betalingsvilje for de planlagte prosjektene i Oslopakke 3-porteføljen?

Mye har vært skrevet om gevinstene av redusert kø og reduserte klimautslipp som følger av veg- og kollektivtransportinvesteringen, men lite om verdiøkning på lokale eiendommer. Nærhet til T-banestasjon har stor betydning for prisene boliger og næringseiendom oppnår i markedet. I tillegg til kollektivtiltak inneholder Oslopakke 3 andre tiltak som løser et arealutviklingsbehov. Med Røatunnelen, Manglerud-prosjektet og Fillipstadlokket vil biltrafikken fjernes fra lokalområdet. Biltrafikantene vil nok med slike arealutviklingstiltak oppleve en viss forbedring, men de store gevinstene tilfaller de som eier, kjøper eller utvikler eiendommene.

Det er derfor rimelig at grunneiere som oppnår økt verdi på sine eiendommer av utbyggingsprosjekter er med på å betale for utbyggingen. Det finnes ordninger for grunneierbidrag, men dette instituttet er lite utviklet i Norge. Vi tror potensialet for å øke inntektene fra grunneiere er stort, og at dette er et område som fortjener mer oppmerksomhet. Hvis grunneierne bidrar mer til å finansiere Oslopakke 3 kan bomtakstene i Osloringen senkes.

Et annet alternativ til høye bompenger er å droppe, eller nedskalere noen av de planlagte prosjektene i Oslopakke 3-porteføljen. En idé er derfor å gjennomgå prosjektporteføljen til Oslopakke 3 på nytt og vurdere om de foreslåtte tiltakene kan gjennomføres til en lavere pris, og om det finnes kostnadsbesparende tiltak i dagens drift.

Det finnes noen åpenbare kostnadsbesparende grep. Det er for eksempel mulig å spare store beløp på å erstatte trikken med buss i byen. Trikken er ekstremt mye dyrere enn buss i drift. Historisk har satsingen på trikk vært begrunnet ut fra miljøhensyn. I dag finnes det nullutslippsbusser, slik at trikken ikke lenger har et miljøfortrinn sammenlignet med buss. Et annet alternativ er å utsette arealutviklingstiltakene frem til det er enighet om et større bidrag fra de som vil oppleve økte eiendomspriser.

De økte bomtakstene har vært et sjokk for mange. Vi håper imidlertid det vil bidra til økt debatt om hvordan veg- og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus skal utformes i fremtiden, og hvordan regningen skal fordeles mellom ulike grupper.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!