IKON: Eric Lawson framsto som Marlboro-mannen på reklameplakater. Han døde i 2014, 72 år gammel, av kols.FOTO: NTB SCANPIX

IKON: Eric Lawson framsto som Marlboro-mannen på reklameplakater. Han døde i 2014, 72 år gammel, av kols.FOTO: NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

16-03-2016

Big Tobaccos hersketeknikker

Passiv røyk tar årlig livet av 2.000 i Danmark, 40.000 i USA og 200 i Norge.

Det er viktig å kjenne og gjennomskue gamle og nye herske- og manipuleringsteknikker som tobakksindustrien, Big Tobacco, bruker.

Helseministeren foreslår nå 18 endringer i tobakksskadeloven. Bl.a.:

Nøytrale tobakkspakker uten logo. Dette er positivt fordi det har vist seg effektivt mot barnerøyking. 12 land vurderer det. Fire land vil vedta det i mai. Big Tobacco (BT) har saksøkt dem alle, men vil neppe vinne fram.

Salg av sjokoladesigaretter i fristende innpakninger bærer BTs stempel. Vil vi gjøre barn nysgjerrige på røyking og friste dem til å prøve e-sigaretter, er dette veien å gå.

Glamorøse e-sigaretter i matbutikker. BT sier de er effektive til røykeslutt. Det samme argumentet ble brukt for å si ja til snus i Norge, da EU sa nei. Resultatet er 500.000 nikotinavhengige norske snusere. E-sigaretter inneholder masse nikotin.

I Danmark sank antallet røykere kraftig fra 2005 til 2013. Nedgangen stoppet opp på grunn av e-sigarettene som økte 500 % på tre år. 80 % av e-røykerne røyker vanlige sigaretter i tillegg! Dansk helsedirektorat sier at e-sigaretter ikke er effektive til røykekutt. Ny forskning viser at de heller ikke er ufarlige.

Her er en oversikt over BTs hersketeknikker brukt i 60 år.

1. Usynliggjøring av skadene: BT-sjefene visste at nikotin gjør deg hurtigere avhengig enn kokain og heroin. I 1994 avla de ed i kongressen på at tobakk ikke skapte avhengighet.

En forsker hos Philip Morris ble sparket da han påviste at rotter som fikk nikotin ble avhengige. Han ville offentliggjøre studien, men ble truet med rettssak.

Big Tobacco visste at risikoen for lungekreft øker hos røykere. De benektet det i helsides annonser i 448 aviser i USA.

En forsker viste at hamstere som inhalerte tobakksrøyk fikk kreft. Han fikk ordre om å erstatte ordet kreft med virus i sin studie, men nektet. Rett før han skulle publisere funnet for pressen, ble han lokket bort: – En viktig telefon ventet.

I mellomtiden sørget BT for å avlyse konferansen grunnet «problemer». Det han ville si var dessuten «nonsens, ikke noe nytt». Google den britiske TV-serien «Krigen mot røyken», del 2.

Nikotinekspert, dr. Jeffrey Wigand, skildres i filmen «The Insider». Han oppdaget at arbeidsgiveren genmanipulerte tobakksfrø til å inneholde 100 % mer nikotin. De ville finne ut hvor mye nikotin som måtte til for at røykeren skulle forbli avhengig.

Wigand avslørte tobakksselskapet i en stor rettssak i USA. Han mistet jobben, lønnen på 300.000 dollar, ble drapstruet, men driver nå «Smoke Free Kids».

2. Latterliggjøring av «passive røykere»: Studier klargjorde at ikke-røykere kunne bli syke og dø av passiv røyk. De organiserte seg for å redde helsa. Big Tobacco stemplet ofrene som «fanatikere». Dette gjentok de så ofte at merkelappen brukes selv i dag.

Før Norge vedtok tobakksskadeloven, skrev motstandere kronikker i avisene hvor de kalte helseminister Høybråten, og tidligere WHO-sjef Gro Harlem Brundtland for helsefanatikere.

En helseøkonom trakk fram en undersøkelse som «ikke fant noen skade ved passiv røyk». Han glemte å opplyse at den var finansiert av tobakksindustrien.

Big Tobacco motarbeidet helsemyndighetenes forskere ved å betale andre «forskere» for å utvikle data som kunne brukes til å forsvare tobakksindustrien i rettssaker: Bl.a. hevde at passiv røyk ikke var så farlig.

«Røykringer» dukket opp i Europa. Frihetens røster som forsvarte røykere som ble «trakassert og umyndiggjort». De som var imot passiv røyk ble sammenlignet med nazister. Nå er røykringene avslørt som betalt av Big Tobacco.

Det statlige miljøvernkontoret i USA, EPA, rapporterte at det årlig døde ca 3.000 av lungekreft grunnet passiv røyk. BT latterliggjorde rapporten og saksøkte EPA. Saken kom opp i en stat hvor dommeren var tidligere tobakkslobbyist og EPA tapte. Etter 10 år vant de og kunne offentliggjøre rapporten.

3. Å holde informasjon tilbake: Big Tobacco har løyet i 60 år. Den eneste måten å få dem til å røpe sannheten på er å saksøke dem. I 1994 ble BT tvunget til å avsløre den hemmelige listen på 599 tilsetningsstoffer. De utgjør ca 10 % av en sigarett.

Noen brukes i matvarer, men har helt andre virkninger i en sigarett.

Sukker gjør smaken bedre, men danner ved forbrenning et stoff som forsterker virkningen av nikotin. Kakao utvider bronkiene, røyken trenger dypere ned og gjør mer skade. Eugenol bedøver slimhinnene og minsker irritasjonen av giftstoffene. Ammoniakk gjør at nikotinen opptas lettere i blodet og gir et raskere og sterkere nikotinkick. Salgssuksessen til Marlboro skyldes i stor grad det siste.

Når sigaretten brenner dannes kreftframkallende og giftige stoffer, bl.a. formaldehyd og blåsyre. I den passive røyken er det 4–5 ganger så mye benzen, kullos, kadmium og radioaktivt Polonium 210 som i den aktive. Røykeren får i seg både aktiv og passiv røyk.

4. Galt, samme hva du gjør: Det var ikke lett å være forskere som spesialiserte seg på tobakksskader grunnet passiv røyk. Det føltes galt å ikke si ifra om skadene. Men hvis man gjorde det, ble man øyeblikkelig mistenkeliggjort av Big Tobacco, som hadde stor innflytelse. De hevdet at hvis man hadde forsket lenge og blitt spesialister, var man ikke «nøytrale nok». Da kunne man ikke lenger brukes som sakkyndige i rettssalen.

I Norge ble forskerne Tore Sanner og Erik Dybing forsøkt fjernet som eksperter i rettssaker mot tobakksindustrien, med en slik begrunnelse.

5. Påføring av skyld og skam: Tiden før tobakkskadeloven var vanskelig for dem som fikk allergi, pusteproblemer og astma av passiv røyk. De følte skyld hvis røykerne måtte røyke ute. Mange holdt seg derfor hjemme framfor å «ødelegge festen». Røykfrie restauranter var en ønskedrøm.

Passiv røyk tar årlig livet av ca 2.000 ikke-røykere i Danmark, 40.000 i USA og 200 i Norge. Men fremdeles vet ikke «folk flest» hvor farlig det er. Organisasjoner som formidler forskning om passiv røyk mottar ikke en krone i statlig støtte. Karl Erik Lund, Folkehelseinstituttet, kaller dem tobakksfiendtlige konspirasjonsteoretikere.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!