ANNONSE

07-10-2017

Bør være en kraftig vekker

Erna Solberg bør ikke nøye seg med kun å gratulere nobelprisvinneren.

Tildelingen av Nobels fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, er et tydelig signal til verdens ledere om viktigheten av kampen for å bekjempe de mest grusomme våpnene verden har sett. 7. juli i år sluttet 122 av FNs medlemsland seg til traktaten om forbud av atomvåpen. ICAN har vært den ledende sivilsamfunnsaktøren i arbeidet med å få til et slik forbud. Nobelkomiteen er tydelige i sin tale i begrunnelsen for tildelingen: «Komiteen vil vektlegge at de neste skrittene mot en atomvåpenfri verden må involvere de atomvæpnede statene», heter det. I tillegg viser komiteen til at verken statene som har atomvåpen, eller deres nærmeste allierte, støtter avtalen.

Norge var blant landene som stemte imot FNs resolusjon om atomvåpenforbud. Utenriksminister Børge Brendes begrunnelse var at avtalen ikke er forenelig med Norges forpliktelser til NATO. Arbeiderpartiet gikk imot sitt landsmøte og støttet regjeringen i å stemme imot. Det er merkverdig når Ap-leder Jonas Gahr Støre kommenterer gårsdagens tildeling med å kritisere regjeringen for ikke å ha vært aktive nok som pådrivere for atomnedrustning.

SV, Sp, Venstre og KrF uttalte i går at fredsprisen bør legge et press på norsk politikk. SV-leder Audun Lysbakken sier det blir spennende hvordan Stortinget vil motta deres forslag om at Norge skal starte prosessen med å skifte side, og slutte seg til atomvåpenforbudet. Vi deler hans syn i at det nå blir vanskelig både for regjeringen og Arbeiderpartiet å fortsette å følge Donald Trump i dette spørsmålet.

– ICAN gjør et godt arbeid for å mobilisere sivilsamfunnet, og det er grunn til å gratulere dem med Nobelprisen, sa statsminister Erna Solberg etter tildelingen i går. Solberg bør ikke nøye seg med kun å gratulere nobelprisvinneren. Hun bør lese komiteens begrunnelse nøye, og ta til seg budskapet om viktigheten av at Norge også må være blant landene som tar et tydelig standpunkt, og sikrer at ICANs kamp bærer reelle frukter.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!