ANNONSE

08-12-2016

Avispressen - Den Tredje Statsmakt.

Fasade uten innhold?

Avispressen har et ansvar. Den har et samfunnsoppdrag og kan derfor ikke anse seg selv som fullstendig fri, selv om den betegnes som den frie presse. Pressen betegnes også som den tredje statsmakt og kan således ikke frasi seg det ansvar som følger med denne posisjonen.

Mediene er i endring og avisbransjen er en presset bransje og det kuttes ned på bemanning og innhold.
En rekke aviser har fjernet kunstkritikeren fra redaksjonen, hvis de da har hatt dette før, og i enkelte aviser har
kulturredaksjonen opphørt å eksistere.

Dette er meget alvorlig og jeg mener Kulturdepartementet ved Kulturministeren nå bør gå inn og se på dette og vurdere å kutte i -, eller trekke
pressestøtten helt fra de mediehus som ikke er seg sitt ansvar bevisst.

Det bør gis en advarsel, med tidsfrist og hvis en ikke ser tegn til endring bør støtten opphøre.

Klassekampen og Dagsavisen er to av de få avisene som har gått i motsatt retning, de har rustet opp kulturredaksjonen begge to og ble forleden premiert for dette og mottok ekstra midler.

Veldig bra!

 Men her trengs tydeligvis pisken, om de andre aktørene skal endre agenda. Det er viktig at både riksdekkende-, og lokalpressen er oppe, og skriver kunstkritikk, dekker kunst og kulturlivet.

Hvis ikke blir landet et pent utseende samfunn av fasade uten innhold.

Harald Lyche

 


Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!