ANNONSE

18-02-2014

Arbeidstiden

Våre standpunkter i disse forhandlingene er de samme som vi har hatt gjennom mange år.

I Dagsavisen (14/2) kan Simon Malkenes fortelle leserne selve «sanninga i norsk skoledebatt», for å låne hans avslutning. Vi andre er dessverre dårligere på det: «Kvifor seier ikkje KS sanninga? Satsinga på drømmelæraren, visjonen om kunnskapssamfunnet, karrierevegane i skolen, ja heile sulamitten, er sluttføringa av Kristin Clemet sitt systemskifte i norsk skole.»

Det meste av kronikken handler om en undersøkelse Rambøll Management Consulting har gjort for KS. Dette er den siste i en serie undersøkelser Rambøll har gjort over flere år, som har gitt oss viktig kunnskap om hva skoleeiere og skoleledere prioriterer. Den er tatt opp blant samtlige 428 kommuner og 18 fylkeskommuner i Norge (Oslo unntatt), samt 839 skoleledere. Svarprosenten var på henholdsvis 60 og 50, noe kronikkforfatteren hevder er «svært lavt». Det er en påstand han bør diskutere med fagfolk, jeg tror ikke de vil gi ham rett. For KS er poenget uansett at disse undersøkelsene er viktig for å skaffe oss kunnskap. De utgjør selvsagt IKKE vårt mandat.

KS’ mandat er vedtatt av vårt hovedstyre, etter innspill fra fylkesvise strategikonferanser og vedtak i fylkesmøter, som er representative forsamlinger valgt av medlemmene i kommunestyrer og fylkesting.

Våre standpunkter i disse forhandlingene er de samme som vi har hatt gjennom mange år. Protester fra en del lærere har det vært hver gang, uten at det en eneste gang har ført til vedtak eller protester fra KS’ politiske organer.

Medlemmene har gitt KS fullmakt til å forhandle på deres vegne, dette er nedfelt i våre vedtekter. Etter at mandatet er vedtatt, skal det forhandles, og resultatet av forhandlingene legges ut til uravstemming blant våre medlemmer.

Foreløpig er vi altså der at vi er enig med våre motparter om at arbeidstidsforhandlingene skal være en del av hovedtariffoppgjøret. Dette har ikke engang startet, og fortsatt er det ingen som aner hva eventuelle resultater av forhandlingene vil være.

Til slutt det viktige i denne saken: Etter hvert har heldigvis noen medier begynt å oppsøke skoler som har kommet fram til gode lokale løsninger, slik KS ønsker. Resultatene er ikke dårlige eller ødelagte skoler med frustrerte lærere og svake elever. Tvert imot melder de om bedre elevresultater, bedre lærertrivsel og bedre arbeidsmiljø. Kort sagt, bedre skoler. Dessverre er dagens sentrale avtale utformet slik at den gir for mye makt til dem som motsetter seg slike løsninger. Dette vil KS’ medlemmer endre.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!