30-11-2017

Ap i nytt forsvarsforlik

Hæren og Heimevernet er på papiret styrket etter Stortingets behandling av regjeringens proposisjon om landmakten.

Heimevernet som på et tidligere tidspunkt var i faresonen for nedleggelse, skal få flere soldater. De elleve HV-distriktene beholdes. I Finnmark samles Hærens og Heimevernets avdelinger under en felles ledelse. Det er sikkert fornuftig. Det kan styrke både Hæren og HV i den delen av landet.

Regjeringen foreslo opprinnelig å frata Hæren helikopterstøtte i nord. Helikoptrene på Bardufoss ble foreslått flyttet til Rygge, der de etter vår mening ikke har noe å gjøre. Stortingsflertallet protesterte kraftig og det har endt med en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Det hadde vært best om alle helikoptrene hadde blitt på Bardufoss. En delt løsning er likevel bedre enn regjeringens forslag.

Striden om helikoptrene er ikke over. SV og Sp er ikke med på helikopterkompromisset. De mener det er for mye usikkerhet knyttet til saken. Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete hevder at løsningen åpner for innleie av helikoptre. Prinsipielt er det i så fall betenkelig. Forsvarets helikoptertjeneste kan ikke baseres på leasing.

I fjor sikret Ap den blåblå regjeringen flertall for langtidsplanen for Forsvaret. Det var et taktisk feilgrep som Ap fikk svi for på valgdagen. Svært mange Ap-velgere i nord forsvant. Nå er partiet med i flertallet som vedtar planen om landmakten.

Aps Anniken Huitfeldt forsvarer det nye forliket med at avtalen betyr en betydelig styrking av Hæren og Heimevernet sammenlignet med regjeringens forslag. Det koster penger og Huitfeldt sier at pengene vil komme i revidert nasjonalbudsjett til våren. Vi får se hva som skjer.

Uansett sender Ap et dårlig signal til velgerne når partiet bryter med SV og Sp og inngår forlik med de borgerlige partiene. Ap bør i alle fall ha forsikret seg om at partiet denne gangen har støtte for forsvarspolitikken blant sine egne folk i nord.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!