Alvhild Strømme

Medierådgiver i Flyktninghjelpen

Jeg har tidligere arbeidet i Jordan, Irak, Malaysia og sist, men ikke minst, i Jemen. Jeg er særlig interessert i situasjonen for mennesker på flukt i verden i dag, med et særlig fokus på Jemen, Jordan, Palestina, Irak, Libanon, Tyrkia og Tanzania, og andre land der Flyktninghjelpen har arbeid.

{{author.totalPost}} {{author.totalShare}} delinger av innlegg