Vis bildetekst
Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCK.COM

30-08-2018

Abortbudrunde

Ønsket om å framstå progressiv og framoverlent må ikke overskygge de komplekse etiske spørsmålene forbundet med abort.

AUF foreslår å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Det samme vedtok FpU tidligere i år. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har på sin side tatt til orde for å utvide grensen helt til uke 24. Det kan framstå som om ungdomspartiene har satt i gang en budrunde om å utvide grensen for selvbestemt abort med flest mulig uker. Det vil vi advare mot.

Ønsket om å framstå progressiv og framoverlent må ikke overskygge de komplekse etiske spørsmålene forbundet med abort. Forslaget om å utvide grensa til 24 uker framstår som useriøst. Vi kan vanskelig se at en slik utvidelse vil medføre noe positivt, og vi tror ikke det er mange kvinner som ønsker å benytte seg av muligheten til å ta abort på et så sent tidspunkt at fosteret ville vært levedyktig utenfor magen.

Abortloven er 40 år i år. Den er en milepæl for kvinners rett til å bestemme over egen kropp. I land over hele verden er denne retten under press. En utilsiktet konsekvens av å åpne opp for større endringer i vår egen lov, kan være at abortmotstanderne får vann på mølla, og at retten til selvbestemt abort settes i spill.

Den fastslåtte grensen på 12 uker framstår som logisk. Etter 12 uker er organer ferdig utviklet, og fosteret skal kun vokse videre i mors liv. Det er mulig å få gjennomført abort fram til uke 18, dersom det er spesielle grunner. AUF mener dagens ordning med at disse søknadene behandles i en nemnd, må revurderes. Diskusjonen om abortnemnd er verdt å ta. Kvinner som har opplevd det som en ekstra belastning å møte i nemnda for å forklare seg, skal tas på alvor. Men nemndsystemet i seg selv er ikke et godt nok argument for å flytte grensen for selvbestemt abort.

Aborttallene i Norge har vært synkende i lang tid. Åtte av ti aborter foretas med medikamenter før uke ni. Dette er resultat av at prevensjon er lett tilgjengelig, og at det har vært satset på å øke kunnskapen om seksualitet. Ikke minst av hensyn til kvinnens egen helse er aborter så tidlig som mulig i svangerskapet å foretrekke.


nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!