ØKNING: Fram mot 2040 vil Oslo få 50.000 flere eldre enn i dag.FOTO: HILDE LILLEJORD

ØKNING: Fram mot 2040 vil Oslo få 50.000 flere eldre enn i dag.FOTO: HILDE LILLEJORD

Vis bildetekst
Foto:

28-02-2018

50 000 flere eldre i Oslo

«Eldrebølgen» bruker Erna Solberg som merkelapp på veksten i eldrebefolkningen. Det er dårlig gjort og lite nyansert.

Det første jeg gjorde som ny eldrebyråd i Oslo var å bestille en oversikt over hvor mange innbyggere over 67 år vi får frem mot 2040. Svaret er en økning på 65 prosent, eller 50.000 flere enn i dag. Det tilsvarer hele befolkningen i Tønsberg, som er Norges tiende største by.

På grunn av lave fødselskull i 1930-årene, vil antallet over 80 år gå noe ned de neste årene. Det gir oss et tidsvindu til å gjennomføre virkelig store og nødvendige løft i eldreomsorgen i byen vår. Løft som kan sette endelig punktum for det som har blitt beskrevet som en stoppeklokke- og institusjonsbasert eldreomsorg. Og som kan ta oss over i en aktiv alderdom der eldre får være sjef i eget liv.

Takket være en moderat eiendomsskatt, bidrar Oslos innbyggere til at Arbeiderpartiet og byrådet kan møte veksten i eldrebefolkningen offensivt:

• Eldre får bo hjemme lenger: Byrådet øker antall medarbeidere i hjemmetjenesten med ca. 25 prosent, totalt 500 flere årsverk, innen utgangen av 2019. Flere medarbeidere gir eldre mulighet til å bo trygt hjemme lenger, de vil møte kjente fjes og få tettere oppfølging. Parallelt gjør vi byen vår aldersvennlig gjennom nye transportløsninger, flere benker, flere dagaktivitetstilbud og generasjonsmøter.

• Eldre får tilbud om nye boformer: Byrådet utvikler nye og oppgraderte boformer for eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som heller ikke føler seg trygge nok eller har helse til å bo hjemme. Vi satser spesielt på Omsorg+, som er boliger med heldøgns bemanning, kafé og ulike aktiviteter. «En slags folkehøyskole for eldre», har vår Omsorg+ på St. Hanshaugen blitt kalt. Vi dobler antallet Omsorg+-boliger innen 2021 og tredobler antallet innen 2026.

• Sykehjemmene rustes opp: Innen 2021 vil tre fjerdedeler av sykehjemsplassene i Oslo ha blitt rehabilitert eller bygget opp på nytt. Bare i løpet av de neste månedene setter vi i gang med Tåsenhjemmet, Ryen helsehus og Lindeberg sykehjem. Vi jobber med mulighetsstudier for nye sykehjem, nettopp for å gi alle i Oslo tryggheten om at et godt hjem venter dem hvis de ikke kan bo hjemme lenger.

Byrådets eldrereform koster. Bare frem mot 2021 vil vi ha brukt 10 milliarder kroner. I hvert sitt innlegg i Dagsavisen 1. februar prøver Høyres James Stove Lorentzen og Frps Aina Stenersen å skape et inntrykk av at det er politisk enighet om byrådets eldrereform. Det er feil. Jeg betviler ikke høyresidens ønske om en god eldreomsorg, men de har verken råd eller politisk vilje til å prioritere eldre. Faktum er at vår reform er langt mer omfattende, og har langt bedre finansiering, enn tiltakene som det borgerlige byrådet jobbet med.

Det hører også med til historien at både Høyre og Frp i det siste har foreslått aggressive kutt i eldreomsorgen. Begge partier vil fjerne eiendomsskatten, med den konsekvens at eldreomsorgen blir tappet for ressurser. Ikke bare er det lite raust overfor byens eldre. I det lange løp er det også lite lurt. I regjering har partiene dessuten foreslått å kutte det statlige tilskuddet til oppgradering av eksisterende sykehjemsplasser og omsorgsboliger, slik Dagsavisen har omtalt tidligere. Kuttet utgjør 3,5 milliarder kroner de neste ti årene bare i Oslo. Takket være solid politisk innsats både fra engasjerte oslofolk og fra Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier, har ikke regjeringen fått flertall for forslaget sitt.

«Eldrebølgen» bruker Erna Solberg som merkelapp på veksten i eldrebefolkningen. Det er dårlig gjort og lite nyansert. At det ble født mange i de samme tiårene, gjør ikke disse menneskene til en stor og ensartet bølge. Selv om noen øyeblikk i Norges historie kan gi dem en felles historie, har livene deres tatt ulike veier. Og de er fortsatt underveis. For eldre kan ikke skjæres over en kam. 80-åringer er like ulike som 30-åringer. Folk skal få være seg selv uansett alder. Sammen og hver for seg representerer eldre en ressurs, en klokskap og en mulighet som vil være et gode for hele Oslo. Ikke minst i frivilligheten, i Osloskolen og i politikken. Sammen kan vi gjøre de eldre dagene til gode dager, og Oslo til en aldersvennlig by.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!